Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 11 Unit 1 The Generation Gap

Trắc nghiệm tiếng Anh 11 Unit 1

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 11 Unit 1 The Generation Gap gồm những câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh 11 được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng, hỗ trợ quá trình học tập lớp 11 đạt kết quả cao. Đề ôn tập tiếng Anh theo từng Unit gồm 15 câu trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em kiểm tra nhanh kiến thức bản thân. 

 • Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.
  Question 1:
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 159
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Mới

Xem thêm