Toán lớp 6 - Chuyên đề phép trừ phân số

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc Tải tài liệu học tập, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí tại VnDoc
1
Toán 6 - Chuyên đề phép trừ phân số
Bản quyền i liệu thuộc v VnDoc
A. thuyết
1. Số đối
Hai số được gọi đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.
Số đối của phân số
a
b
được hiệu là
a
b
Chú ý:
0
a a
b b
a a a
b b b
2. Phép trừ hai phân số
Muốn tr một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ.
Nghĩa là:
a c a c
b d b d
Kết quả của phép trừ
a c
b d
được gọi hiệu của
a
b
c
d
Chú ý:
+ Muốn trừ một phân s cho một phân số không cùng mẫu ta quy đồng mẫu
rồi lấy t của phân số bị trừ tr đi tử của phân số trừ gi nguyên mẫu chung.
+ Từ
ta suy ra
Như vậy ta cũng quy tắc chuyển vế đổi dấu như đối với số nguyên.
B. Bài tập vận dụng
dụ 1: Trừ phân số:
7 8
15 15
Lời giải:
Trước hết ta s đưa phân số
7
15
thành phân số mẫu dương, nghĩa là:
7. 1
7 7
15 15 . 1 15
Khi đó hai phân số sẽ cùng mẫu, ta thực hiện phép trừ hai phân s cùng
mẫu (rồi rút gọn nếu thể):
7 8 7 8
7 8 1
15 15 25 15 15
 
Áp dụng: Trừ các phân số (rút gọn nếu thể)
1,
1 5
6 6
2,
6 14
13 39
3,
4 4
5 18
4,
7 9
21 36
5,
6,
3 6
21 42
7,
18 15
24 21
8,
1 2
6 5
9,
3 7
5 4
10,
5
2
8
11,
1 5
8 9
12,
12
4
13 39
13,
1
1
21 28
14,
3 16
29 58
15,
8 36
40 45
16,
8 15
18 27
17,
13 1
30 5
18,
2 1
21 28
19,
3
5
4
20,
18 35
24 10
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc Tải tài liệu học tập, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí tại VnDoc
2
Đáp số:
1, 1
2,
32
39
3,
46
45
4,
7
12
5,
1
15
6,
2
7
7,
41
28
8,
7
30
9,
47
20
10,
11
8
11,
31
72
12,
0
13,
1
84
14,
11
29
15,
1
16,
1
9
17,
19
30
18,
5
84
19,
23
4
20,
17
4
dụ 2: Tìm
x
, biết:
1 2
5 11
x
Lời giải
Giống với số nguyên, ta áp dụng “thần chú” : chuyển vế đổi dấu. Khi đó bài
toán sẽ là:
1 2 2 1 10 11 10 11 1
5 11 11 5 55 55 55 55
x x
Áp dụng: Tìm
x
, biết
1,
2,
5 19
5 6 30
x
3,
3 2
15 5 3
x
4,
11 13 85
8 6 x
5,
7 13
8 12
x
6,
6 4
15 27
x
7,
1 6
4 18
x
8,
6 9
12 48
x
9,
4 5 7
6 25 15
x
10,
5 16 8
6 42 56
x
11,
4 6 7
5 20 3
x
12,
7 4
5 9
x
13,
5 1
7 9
x
14,
2 3
5.
15 10
x
15,
7 7
9.
4 8
x
16,
1 1
15 10
x
17,
4 3
5 5
x
18,
4
11.2
5
x
19,
5 7 1
4.
6 12 3
x
20,
3 3 1 4 4 2
8. 3.
4 7 2 7 5 3
x
Đáp số:
1,
5
4
x
2,
22
3
x
3,
19x
4,
5,
5
24
x
6,
74
135
x
7,
1
12
x
8,
5
16
x
9,
0x
10,
13
42
x
11,
11
6
x
12,
43
45
x
13,
38
63
14,
11
30
x
15,
133
8
x
16,
1
30
x
17,
1
5
x
18,
114
5
x
19,
43
12
x
20,
1283
210
x
dụ 3: Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không nước. Trong một giờ,
vòi thứ nhất chảy vào được 1/3 bể, vòi thứ hai chảy vào được 2/5 bể. Hỏi vòi nào
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc Tải tài liệu học tập, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí tại VnDoc
3
chảy nhanh hơn trong một giờ, cả hai vòi chảy được bao nhiêu phần bể?
Lời giải:
Coi toàn bộ bể 1 đơn vị.
Ta phép trừ:
1 2 1
0
3 5 15
Vậy trong 1 giờ, khi chảy một mình thì vòi thứ nhất chảy chậm hơn vòi thứ
hai.
Vậy trong 1 giờ, cả hai vòi cùng chảy thì được s phần bể :
bể.
Áp dụng:
Bài 1: Hai người cùng làm chung một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất
phải mất 5 giờ, người thứ hai phải mất 8 giờ mới xong công việc. Hỏi trong 1 giờ,
người nào làm nhanh hơn nếu làm chung thì mỗi giờ cả hai người làm được
mấy phần công việc?
Bài 2: Hai người cùng làm chung một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất
phải mất 4 giờ 15, người thứ hai phải mất 6 giờ 30 phút mới xong công việc. Hỏi
trong 1 giờ, người o làm nhanh hơn nếu làm chung thì mỗi gi cả hai người
làm được mấy phần công việc?
Bài 3: Hai người cùng làm chung một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất
phải mất 3 giờ, người thứ hai phải mất 6 giờ 15 phút mới xong công việc. Hỏi
trong 1 giờ, người o làm nhanh hơn nếu làm chung thì mỗi gi cả hai người
làm được mấy phần công việc?
Bài 4: Hai vòi cùng chảy vào 1 bể. Nếu vòi thứ nhất chảy thì phải mất 4 giờ mới
đầy bể. Nếu vòi thứ hai chảy thì phải mất 9 giờ mới đầy bể. Hỏi trong 1 giờ, vòi
nào chảy nhanh hơn hai vòi chảy được bao nhiêu phần bể?
Bài 5: Hai vòi cùng chảy vào 1 bể. Nếu vòi thứ nhất chảy thì phải mất 8 giờ mới
đầy bể. Nếu vòi thứ hai chảy thì phải mất 14 gi mới đầy bể. Hỏi trong 1 giờ, vòi
nào chảy nhanh hơn hai vòi chảy được bao nhiêu phần bể?
Bài 6: Hai vòi ng chảy vào 1 bể. Nếu i thứ nhất chảy thì phải mất 15 gi mới
đầy bể. Nếu vòi thứ hai chảy thì phải mất 10 giờ 12 phút mới đầy bể. Hỏi trong 1
giờ, i nào chảy nhanh hơn hai i chảy được bao nhiêu phần bể?
Bài 7: Một kho chứa 15/2 tấn thóc. Người ta lấy ra lần thứ nhất 11/4 tấn, lần thứ
hai lấy ra 27/8 tấn thóc. Hỏi trong kho còn bao nhiêu tấn thóc?
Bài 8: Một kho chứa 22/4 tấn thóc. Người ta lấy ra lần thứ nhất 1/6 tấn, lần thứ
hai lấy ra 1/8 tấn thóc. Hỏi trong kho còn bao nhiêu tấn thóc?
Bài 9: Một kho chứa 35/14 tấn thóc. Người ta lấy ra lần th nhất 1/5 tấn, lần thứ
hai lấy ra 2/9 tấn thóc. Hỏi trong kho còn bao nhiêu tấn thóc?
Bài 10: Một kho chứa 15/2 tấn thóc. Người ta lấy ra lần thứ nhất 7/4 tấn, lần thứ
hai lấy ra 1/6 tấn thóc. Hỏi trong kho còn bao nhiêu tấn thóc?
Đáp số: Học sinh tự giải

Chuyên đề phép trừ phân số

Chuyên đề Phép trừ phân số Toán lớp 6 được VnDoc biên soạn và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán lớp 6 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Đây là phần bài tập về Phép trừ phân số được chia làm hai phần: Lý thuyết và Bài tập vận dụng. Phần lý thuyết gồm định nghĩa về số đối và phép trừ hai phân số. Bài tập được chia làm các ví dụ thường gặp có bài tập luyện thêm và đáp án đi kèm. Qua đó sẽ giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức về phần Phép trừ phân số đã được học.

Ngoài Chuyên đề Phép trừ phân số, mời các bạn học sinh tham khảo thêm Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2019 - 2020, Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6, 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6.... mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với chuyên đề này sẽ giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

Đánh giá bài viết
2 545
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập Toán 6 Xem thêm