Tổng hợp bài tập ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
Tổng hợp bài tập ôn lớp 5 lên lớp 6 môn Anh
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Đề 1
Exercise 1: Choose the odd one out
1. A. forth
B. tower
C. seventh
D. ninth
2. A. busy
B. lane
C. street
D. group
3. A. where
B. what
C. why
D. address
4. A. quiet
B. noisy
C. district
D. crowded
5. A. town
B. where
C. city
D. village
Exercise 2: Look at the picture and write
1. T _ _ _ _
2. G_ _ _P
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
3. EN_ _ _ S_ _ _ _ _ _
4. S_ _ _ _ _ _ G
5. _ _ _ NT_ _ _
Exercise 3: Choose the correct answer
1. Linda is _____ to play badminton with Mai on Sport Day
A. going
B. go
C. goes
D. went
2. Sports Day will be on this weekend. Let’s _____hard for it
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. practises
B. practise
C. practising
D. practised
3. My family will _____ a boat trip around Phu Quoc Island
A. took
B. take
C. taken
D. takes
4. This is Nam and that _____ Han
A. she
B. are
C. it
D. is
5. Mr. Minh and Mr. Ba are ___________________
A. Doctor
B. Engineers
C. Teacher
D. Driver
6. My classroom isn’t small. It’s _____________
A. Fine
B. Long
C. Short
D. Big
7. The class _____at 7 o’clock in the morning
A. Start
B. End

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 5

Tổng hợp bài tập ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 5 dành cho các em học sinh lớp 5 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 6, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Bộ bài tập ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Tổng hợp bài tập ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 5, Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 4.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.436
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm