Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 52: Địa y

1 65

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 52: Địa y do VnDoc sưu tầm và biên soạn, hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập môn Sinh đạt kết quả cao, làm quen nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh khác nhau.

Sinh học 6 bài 52: Địa y

Câu 1. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Địa y được tạo thành nhờ mối quan hệ … giữa nấm và tảo hoặc nấm và vi khuẩn lam.

A. Kí sinh             B. Hội sinh

C. Cộng sinh          D. Hoại sinh

Câu 2. Trong địa y, các sợi nấm có vai trò gì?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Tiết chất độc xua đuổi kẻ thù
C. Tổng hợp chất hữu cơ
D. Hút nước và muối khoáng

Câu 3. Địa y thường được tìm thấy ở

A. Các đầm lầy.
B. Mặt đất.
C. Mặt dưới của lá cây.
D. Thân cây gỗ.

Câu 4. Vì sao nói địa y có vai trò tiên phong mở đường?

A. Vì chúng phân hủy đá thành đất và khi chết đi tạo thành một lớp mùn làm thức ăn cho các thực vật khác đến sau.
B. Vì chúng có mặt ở mọi nơi trên Trái Đất và là nguồn thức ăn của hầu hết các loài động vật.
C. Vì chúng là dạng sống duy nhất có khả năng hấp thụ năng lượng bức xạ mặt trời, khởi đầu cho mọi quan hệ dinh dưỡng khác.
D. Tất cả các phương án đưa ra.

Câu 5. Từ địa y, người ta có thể sản xuất ra chế phẩm nào sau đây?

A. Rượu
B. Phẩm nhuộm
C. Nước hoa
D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 6. Thành phần nào dưới đây không thể có trong cấu tạo của địa y?

A. Nấm                B. Rêu

C. Vi khuẩn lam          D. Tảo

Câu 7. Địa y có thể có hình dạng nào dưới đây?

A. Dạng búi sợi
B. Hình cành cây
C. Dạng vảy
D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 8. Thành phần nào dưới đây luôn có mặt trong cấu tạo của bất kỳ loại địa y nào?

A. Tảo                 B. Nấm

C. Vi khuẩn             D. Rêu

Câu 9. Chức năng quang hợp của địa y được thực hiện nhờ thành phần nào?

A. Cả nấm và vi khuẩn lam
B. Nấm hoặc vi khuẩn lam
C. Tảo hoặc vi khuẩn lam
D. Cả nấm và tảo

Câu 10. Khi nói về địa y, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Sống được ở những nơi khô cằn
B. Phân bố ở cả trong nước, trên mặt đất và trong không khí
C. Các thành phần của địa y không có mối liên hệ về mặt dinh dưỡng
D. Không có vai trò trong việc tạo thành đất.

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. C 2. D 3. D 4. A 5. D
6. B 7. D 8. B 9. C 10. A
Đánh giá bài viết
1 65
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm