Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Films

Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 8: Films

Nằm trong bộ tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, tài liệu tổng hợp từ vựng Tiếng Anh Unit 8 Films lớp 7 gồm toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng, kèm theo phiên âm & định nghĩa chuẩn xác. Mời bạn đọc tham khảo!

Một số tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 7 khác:

VOCABULARY

1. animation (n) /'ænɪˈmeɪʃən/: phim hoạt hoạ

2. critic (n) /'krɪtɪk/: nhà phê bình

3. direct (v) /dɪˈrekt/: làm đạo diễn (phim, kịch...)

4. disaster (n) /dɪˈzɑːstə/: thảm hoạ, tai hoạ

5. documentary (n) /,dɒkjə'mentri/: phim tài liệu

6. entertaining (adj) /,entə'teɪnɪŋ/: thú vị, làm vui lòng vừa ý

7. gripping (adj) /'ɡrɪpɪŋ/: hấp dẫn, thú vị

8. hilarious (adj) /hɪˈleəriəs/: vui nhộn, hài hước

9. horror film (n) /'hɒrə fɪlm /: phim kinh dị

10. must-see (n) /'mʌst si:/: bộ phim hấp dẫn cần xem

11. poster (n) /'pəʊstə/: áp phích quảng cáo

12. recommend (v) /,rekə'mend /: giới thiệu, tiến cử

13. review (n) /rɪˈvju:/: bài phê bình

14. scary (adj) /:skeəri/: làm sợ hãi, rùng rợn

15. science fiction (sci-fi) (n) /saɪəns fɪkʃən/: phim khoa học viễn tưởng

16. star (v) /stɑː/: đóng vai chính

17. survey (n) /'sɜːveɪ/: cuộc khảo sát

18. thriller (n) /'θrɪlə /: phim kinh dị, giật gân

19. violent (adj) /'vaɪələnt/: có nhiều cảnh bạo lực

Trên đây là toàn bộ Từ mới Tiếng Anh quan trọng có trong Unit 8 môn Tiếng Anh 7 sách mới. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo thêm tài liệu luyện tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả!

Đánh giá bài viết
17 3.907
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm