10 phẩm chất cần có của một chuyên gia bán hàng - Ebook

Một số nghiên cứu về kỹ năng và tính cách của các chuyên gia bán hàng chuyên nghiệp - những người thành công trong việc lôi cuốn, thuyết phục khách hàng mua sắm sản phẩm, dịch vụ của họ, đã cho thấy rằng, ít nhất có 10 phẩm chất quan trọng để tạo nên một người bán hàng cừ khôi. Bạn có muốn khám phá 10 phẩm chất đó?

Đánh giá bài viết
4 14.201
Sắp xếp theo
    Kinh tế - Xã hội Xem thêm