Bài ôn tập ở nhà lớp 1 - Nghỉ do dịch Corona (từ 09/3 - 14/3)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài ôn tập nhà lớp 1
Họ tên: …………………………………………………. Lớp: …………
Đề 1
LUYỆN TẬP
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
18 6 14 + 3 5 + 14 19 9 12 2 2 + 15
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Bài 2: Tính
17 7 - 5 = 12 + 5 6 = 13 3 + 4 = 12 + 5 +2
14 - 3 + 2 = 15 + 3 - 1 = 16 6 5 = 13 3 + 9
Bài 3: Điền số (theo mẫu)
Bài 4:
Bài 5: Số?
12 + ….. = 14 14 + ….. = 18 ….. + 1 = 14 ….. + 11 = 16
14 + ….. = 19 15 + ….. = 16 ….. + 4 = 17 ….. + 18 = 18
Bài 6: Điền c - k hay q
….. iên ….. uyết ….. uồn ….. uộn ….. uyển truyện
Bài 7: Đưa các tiếng sau vào hình: quét, nhà, cửa
An gấp được 11 ngôi sao, gấp
được 8 ngôi sao. Hỏi cả hai bạn gấp
được bao nhiêu ngôi sao?
Bài giải
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………
1 3 4 7 5 0
12
13 18
1 2 4 9 7 6
19
18 14
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 8: Viết chính tả bài: Đầm sen (Đoạn 2)
Đề 2
Bài 1: Đặt tính rồi tính
3 + 6 18 5 4 + 12 10 + 9 17 7 19 5
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Bài 2: Tính
18 5 + 3 = ....... 9 4 + 14 = ……. 19 9 8 = ……
14 + 3 7 = ....... 17 7 + 5 = …… 4 + 13 6 = …….
Bài 3 : Điền số
18 - = 10 10 + = 19 + 11 = 4 + 11
16 = - 3 = 14 + 2 13 + 2 = + 12
Bài 5: Đưa các tiếng vào hình : muôn, vàn, yêu
Bài 6: 15 quả cam, cho Lan 5 quả. Hỏi còn lại bao nhiêu quả?
Bài 4: Cây bưởi nhà An 15 quả,
mẹ hái 5 qu biếu bà. Hỏi cây bưởi
còn lại bao nhiêu quả?
Bài giải
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 7: Viết chính tả bài : Cái ( Viết từ đầu đến sợ sệt lắm)
Đề 3
Bài 1: Cho c số: 8, 14, 19, 20, 10, 7, 18
a) Xếp các số trên theo thứ t lớn dần:……………………………………
b) Xếp các s trên theo thứ tự dần: ………………………………………
c, Trong các số trên: - Số lớn nhất là: .................. - Số nhất là: ......................
- Số lớn nhất hơn 20 là: ..... - Số nhất lớn hơn 14 là:
- Số có một chữ số là:........... - Số có hai chữ số là: .....
Bài 2: Đặt tính rồi tính
13 + 6 18 5 4 + 12 10 + 9 17 7 10 5
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Bài 3 : Đúng ghi đ, sai ghi s
18 5 + 3 = 19 9 4 + 14 = 18
14 + 3 = 3 + 14 17 7 + 5 = 15
19 9 2 = 12 4 + 13 6 = 12
Bài 4: Điền dấu +, -
14 .... 2 ....1 = 13 19 .... 5 .... 4 = 18 16 ..... 6 .... 4 = 6
16 .... 6 ....4 = 6 3 .... 13 .... 1 = 15 18 ..... 2 = 10 ....6

Tổng hợp Phiếu bài tập ở nhà lớp 1

Bài ôn tập ở nhà lớp 1 - Nghỉ do dịch Corona (từ 09/3 - 14/3) bao gồm các dạng Toán 1, Tiếng Việt 1 cơ bản khác nhau giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 1.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Phiếu bài tập lớp 1 khác

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1

Ngoài Bài ôn tập ở nhà lớp 1 - Nghỉ do dịch Corona (từ 09/3 - 14/3) trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
26 10.627
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Việt lớp 1 Xem thêm