Bài phát biểu ngày truyền thống công tác Dân vận 2017

Bài phát biểu ngày truyền thống công tác dân vận

-------------

Bài phát biểu ngày truyền thống công tác Dân vận 2017 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, nhằm giúp các bạn chuẩn bị tốt nhất cho ngày truyền thống công tác Dân vận diễn ra tại địa phương. Mời các bạn tham khảo.

Bài dự thi tìm hiểu công tác dân vận của hệ thống chính trị

Bài dự thi Dân vận khéo 2017 - Tìm hiểu ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Kính thưa:

...........................................................................

...........................................................................

Kính thưa các vị đại biểu

Thưa toàn thể hội nghị!

Đoàn kết là truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt lịch sử dựng nước và giữ nước. Tư tưởng đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, mọi lực lượng để làm cách mạng giải phóng dân tộc được đặt ra ngay từ khi Đảng ta mới ra đời và được thể hiện xuyên suốt trong các thời kỳ cách mạng.

Tư tưởng đó được thể hiện trong câu nói nổi tiếng mang tính tổng kết lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,

Thành công, thành công, đại thành công"

Vì vậy, những người làm công tác dân vận là những người phải biết “lấy dân làm gốc”, làm thế nào để nhân dân hiểu và tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng - chính quyền địa phương. Do đó, đoàn kết là yếu tố quyết định sự thắng lợi của công tác này.

Trong thời gian qua, công tác dân vận của cả nước nói riêng và của địa phương nói chung luôn khẳng định được vai trò, vị trí của mình cùng với MTTQ và các đoàn thể làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm có hiệu quả, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...; góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương.

Công tác vận động quần chúng nhân dân được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn về vai trò, nhiệm vụ của công tác dân vận; những cán bộ làm công tác dân vận các cấp đã có nhiều cố gắng phát huy vai trò, chức năng tham mưu cho cấp uỷ Đảng và đề xuất những chủ trương, giải pháp về công tác vận động quần chúng, tạo được sự chuyển biến về nhận thức của hệ thống chính trị về công tác dân vận; kịp thời động viên nhân dân địa phương tích cực phát triển KT- XH, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội và công cuộc đôi mới của xã trong năm 2008 và những năm tiếp theo.

Năm 2008, công tác dân vận từ xã đến ấp tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện các mục tiêu xây dựng Đảng bộ “trong sạch, vững mạnh”, vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng là yếu tố quyết định để củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu làm công tác dân vận theo tinh thần "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"; "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin".

Cuối cùng xin chúc các vị đại biểu, các vị khách quí và tất cả các vị có mặt trong buổi lễ hôm nay dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc.

Xin cảm ơn!

Đánh giá bài viết
7 5.430
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tài liệu Văn hóa và Giải trí Xem thêm