Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 9

Ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên 2

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 9 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 dành cho các em học sinh lớp 1 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 2, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 8 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 1 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 9

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look at the picture and complete the words

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 9

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 9

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 9

1. _ e _ d _

2. _ i t _

3. t r _ _ k

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 9

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 9

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 9

4. d _ e _ _

5. m _ n g _

6. L o _ _ i p _ p

II/ Reorder these words to have correct sentences

1. it?/ What/ is/ color/

_________________________________________

2. It/ an/ is/ elephant/ ./

_________________________________________

3. teacher./ Listen/ the/ to/

_________________________________________

4. mouth/ is/ This/ my/ ./

_________________________________________

III/ Write “A/ An”

1. ____________ pear

2. ____________ apple

3. ____________ cookie

4. ____________ umbrella

5. ____________ lion

-The end-

Đáp án bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 9

I/ Look at the picture and complete the words

1. teddy

2. kite

3. truck

4. dress

5. mango

6. lollipop

II/ Reorder these words to have correct sentences

1. What color is it?

2. It is an elephant

3. Listen to the teacher.

4. This is my mouth.

III/ Write “A/ An”

1. ______a______ pear

2. ______an______ apple

3. ______a______ cookie

4. ______an______ umbrella

5. ______a______ lion

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 9. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 7, Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 5, Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 6.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 231
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm