Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Let's learn English 2 Unit 5

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Let's learn English 2 Unit 5

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 4 trên VnDoc.com. Luyện tập với các bài tập trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp đã được học trong bài. Hi vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh trong việc nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh.

Bài tập Tiếng Anh lớp 4

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1-10

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 2

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Let's learn English 2 Unit 2

I. Xếp các từ sau vào các cột.

English twelve ruler science ten map one

notebook eleven pencil table music Maths seventeen art

School subjects

School objects

Numbers

…………………..…….

…………………..……

…………………..……

………………….…….

……………………….

……………………….

…………..……………

………………………

……………………….

………………….…….

…………………….

……………………

……………………

…………………….

…………………….

II. Xếp các từ thành câu hoàn chỉnh

Bài tập Tiếng Anh lớp 4

Bài tập tiếng Anh cho trẻ em lớp 4

1. _________________________________

2._________________________________

3._________________________________

4._________________________________

IV. Điền từ thích hợp vào bài hội thoại.

Thanks have Maths are What

A: Hi, Nam. How _________ you?

B: I'm fine. _____________

A: Do you ____________ English today?

B: No, we don't.

A: __________subjects do you have today?

B: _____________ and Science.

V. Hãy trả lời các câu hỏi sau về bản thân.

1. What subjects do you have today?

____________________________________

2. What subjects do you like?

____________________________________

3. Do you like Maths?

____________________________________

4. Can you play football?

____________________________________

5. How many televisions are there in the room?

____________________________________

VI. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.

I am Li Li. I'm from Singapore. I am a student. Today I have Maths, Science, Informatics and Music. My favourite subject is Informatics because I like to play games very much. Science lessons are also interesting for me because I learn a lot about animals and plants.

1. What is her name?

_____________________________________

2. Where is she from?

_____________________________________

3. What subjects does she have today?

_____________________________________

4. Why does she like Informatics?

_____________________________________

5. Does she also like Science?

_____________________________________

Đánh giá bài viết
3 2.901
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 4

    Xem thêm