Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 10 When will Sports Day be?

Tiếng Anh Unit 10 lớp 5: When will Sports Day be?

Đề ôn tập Vocabulary tiếng Anh 5 Unit 10 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Unit 10 tiếng Anh lớp 5 được biên tập bám sát nội dung Từ vựng tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 10 giúp các em nhắc lại kiến thức hiệu quả.

I. Look at the picture and write the correct word.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 10 When will Sports Day be?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 10 When will Sports Day be?

II. Complete the sentence with suitable words.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 10 When will Sports Day be?

ĐÁP ÁN

I. Look at the picture and write the correct word.

1 - play football

2 - play chess

3 - play badminton

4 - play table tennis

5 - play volleyball

6 - weight lifting

7 - play baseball

8 - play basketball

9 - tug of war

10 - shuttlecock kicking

II. Complete the sentence with suitable words.

1 - Children's Day

2 - Teachers' Day

3 - Independence Day

4 - play against

5 - take part in

6 - Singing contest

7 - competition

8 - presents

9 - tug of war

10 - badminton

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 10 Vocabulary có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 3.001
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm