Bản vẽ các khối đa diện

Lý thuyết môn Công nghệ lớp 8: Bản vẽ các khối đa diện được VnDoc sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo môn Công nghệ 8 một cách hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

A. Lý thuyết & Nội dung bài học

I. Khối đa diện

Khối đa diện là hình được bao bởi các đa giác phẳng.

Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện có đáp án

II. Hình hộp chữ nhật

1. Thế nào là hình hộp chữ nhật?

Hình hộp chữ nhật được bao bởi sáu hình chữ nhật.

Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện có đáp án

2. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật

Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước
1 Đứng Chữ nhật Chiều dài a, chiều cao h
2 Bằng Vuông Chiều rộng b
3 Cạnh Chữ nhật Chiều rộng b, chiều cao h

Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện có đáp án

III. Hình lăng trụ đều

1. Thế nào là hình lăng trụ đều?

Hình lăng trụ đều được bao bởi hai mặt đáy là các hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau.

Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện có đáp án

2. Hình chiếu của hình lăng trụ đều

Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước
1 Đứng Chữ nhật Chiều cao lăng trụ h, chiều dài cạnh đáy a
2 Bằng Tam giác đều Chiều dài cạnh đáy a
3 Cạnh Chữ nhật Chiều cao lăng trụ h, cạnh còn lại có độ dài bằng sqrt(b a2)

Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện có đáp án

IV. Hình chóp đều

1. Thế nào là hình chóp đều?

Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là một hình đa giác đều và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện có đáp án

2. Hình chiếu của hình chóp đều

Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước
1 Đứng Tam giác cân Chiều dài cạnh đáy a, chiều cao hình chóp h
2 Bằng Hình vuông Chiều dài cạnh đáy a
3 Cạnh Tam giác cân Chiều dài cạnh đáy a, chiều cao hình chóp h

Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện có đáp án

Lưu ý: Thường chỉ dùng 2 hình chiếu để biểu diễn hình lăng trụ hoặc hình chóp: một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thể hiện hình dạng và kích thước đáy.

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Hình hộp chữ nhật được bao bởi mấy hình chữ nhật?

A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

Đáp án: B

Câu 2: Hình hộp chữ nhật có kích thước:

A. Dài, rộng B. Dài, cao C. Rộng, cao D. Dài, rộng, cao

Đáp án: D

Câu 3: Hình hộp chữ nhật có:

A. Hình chiếu đứng là hình chữ nhật

B. Hình chiếu bằng là hình chữ nhật

C. Hình chiếu cạnh là hình chữ nhật

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Đáp án: D

Câu 4: Lăng trụ đều tạo bởi:

A. Hai đáy là hai đa giác đều bằng nhau, mặt bên là các hình chữ nhật

B. Hai đáy là hai đa giác, mặt bên là các hình chữ nhật

C. Hai đáy là hai đa giác đều bằng nhau, mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Câu 5: Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là:

A. Tam giác

B. Tam giác đều

C. Đa giác đều

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Câu 6: Hình chóp đều có các mặt bên là:

A. Các tam giác bằng nhau

B. Các tam giác cân bằng nhau

C. Các tam giác đều bằng nhau

D. Các tam giác vuông bằng nhau

Đáp án: B

Câu 7: Thường dùng hai hình chiếu để biểu diễn:

A. Hình hộp

B. Hình lăng trụ

C. Hình chóp

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 8: Đối với hình hộp, lăng trụ, hình chóp thường dùng hai hình chiếu để biểu diễn với:

A. Một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao

B. Một hình chiếu thể hiện hình dạng và kích thước

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và b đều sai

Đáp án: C

Câu 9: Với hình chóp đều có đáy là hình vuông thì:

A. Hình chiếu đứng là tam giác cân

B. Hình chiếu cạnh là tam giác cân

C. Hình chiếu bằng là hình vuông

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 10: Lăng trụ đều đáy là tam giác thì:

A. Hình chiếu đứng là tam giác

B. Hình chiếu bằng là tam giác

C. Hình chiếu cạnh là tam giác

D. Đáp án khác

Đáp án: B

Bài: Bản vẽ các khối đa diện trên đây với các nội dung kiến thức các bạn học sinh cần nắm vững về khái niệm về khối đa diện, các loại hình đa diện....

Trên đây VnDoc giới thiệu tới các bạn bài lý thuyết Công nghệ 8: Bản vẽ các khối đa diện. Để có kết quả cao hơn trong học tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm một số tài liệu liên quan như: Lý thuyết môn Công nghệ lớp 8, Giải bài tập Công nghệ 8, Tài liệu học tập lớp 8.

Đánh giá bài viết
4 580
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Công nghệ 8 Xem thêm