Sơ đồ điện

Lý thuyết môn Công nghệ lớp 8: Sơ đồ điện được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Công nghệ 8 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

A. Lý thuyết & Nội dung bài học

1. Sơ đồ điện là gì?

Sơ đồ điện là hình biểu diễn quy ước của một mạch điện, mạng điện hoặc hệ thống điện.

2. Một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện

Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 55: Sơ đồ điện có đáp án

3. Phân loại sơ đồ điện

Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 55: Sơ đồ điện có đáp án

a) Sơ đồ nguyên lí

Là sơ đồ chỉ nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện mà không thể hiện vị trí lắp đặt, cách lắp ráp sắp xếp của chúng trong thực tế.

Sơ đồ nguyên lí dùng để nghiên cứu nguyên lí làm việc của mạch điện là cơ sở để xây dựng sơ đồ lắp đặt.

b) Sơ đồ lắp đặt (sơ đồ đấu dây)

Là sơ đồ biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt của các phần tử của mạch điện.

Sơ đồ lắp đặt được sử dụng để dự trù vật liệu, lắp đặt, sữa chữa mạng điện và các thiết bị điện.

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Sơ đồ điện là hình biểu diễn quy ước của:

.A. Mạch điện B. Mạng điện C. Hệ thống điện D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 2: Người ta sử dụng kkis hiệu trong các sơ đồ điện để biểu thị:

A. Nguồn điện

B. Dây dẫn điện

C. Thiết bị và đồ dùng điện

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 3: “-” là kí hiệu của:

A. Cực dương B. Dây pha C. Dòng điện một chiều D. Dây trung tính

Đáp án: C

Vì kí hiệu cực dương là “+”, dây pha là “A-”, dây trung tính là “O-”.

Câu 4: Sơ đồ điện được phân làm mấy loại?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Đáp án: A

Đó là sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp ráp.

Câu 5: Sơ đồ nguyên lí:

A. Nêu mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch

B. Không thể hiện vị trí lắp đặt trong thực tế

C. Không thể hiện cách lắp ráp, sắp xếp trên thực tế

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 6: Sơ đồ lắp đặt biểu thị:

A. Vị trí các phần tử

B. Cách lắp đặt các phần tử

C. Vị trí và cách lắp đặt các phần tử

D. Vị trí hoặc cách lắp đặt các phần tử

Đáp án: C

Câu 7: Công dụng của sơ đồ lắp đặt là:

A. Dự trù vật liệu

B. Lắp đặt mạng điện và thiết bị

C. Sửa chữa mạng điện và thiết bị

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 8: “~” là kí hiệu của:

A. Dây dẫn chéo nhau

B. Dây dẫn nối nhau

C. Dòng điện xoay chiều

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Câu 9: Khi vẽ sơ đồ điện, người ta dùng kí hiệu để thể hiện những phần tử của mạch điện như:

A. Dây dẫn

B. Thiết bị, đồ dùng điện

C. Cách lắp đặt

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 10: Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 55: Sơ đồ điện có đáp án Là kí hiệu của:

A. Chấn lưu B. Cầu chì C. Cầu dao D. Đáp án khác

Đáp án: B

Với bài Sơ đồ điện với các nội dung kiến thức các bạn học sinh cần nắm vững khái niệm về sơ đồ điện, một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện, phân loại sơ đồ điện...

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Công nghệ 8: Sơ đồ điện. Để có kết quả cao hơn trong học tập, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lý thuyết môn Công nghệ lớp 8, Soạn Công nghệ 8 VNEN, Giải bài tập Công nghệ 8, Tài liệu học tập lớp 8VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Đánh giá bài viết
7 211
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Công nghệ 8 Xem thêm