Mối ghép tháo

Lý thuyết môn Công nghệ lớp 8: Mối ghép tháo được chúng tôi sưu tầm và đăng tải tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo chuẩn bị tốt cho môn Công nghệ 8 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

A. Lý thuyết & Nội dung bài học

1. Mối ghép bằng ren

a) Cấu tạo mối ghép

Mối ghép bằng ren có ba loại chính: bu lông, vít cấy, đinh vít.

Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 26: Mối ghép tháo được có đáp án

Mối ghép bulông: gồm đai ốc(1), vòng đệm (2), chi tiết ghép (3, 4), bu lông (5).

Mối ghép vít cấy: gồm đai ốc (1), vòng đệm (2), chi tiết ghép (3, 4), vít cấy (6).

Mối ghép đinh vít: gồm chi tiết ghép (3, 4), đinh vít (7).

Giống nhau: đều ghép nối các chi tiết bằng ren, liên kết nhờ ma sát ren ăn khớp.

Khác nhau:

- Mối ghép bulông: các chi tiết 3,4 có sẵn lỗ trơn, khi ghép bulông luồn qua lỗ của các chi tiết rồi nhờ ma sát ren đai ốc xiết chặt mối ghép. Vòng điệm giữ vai trò hãm đai ốc.

- Mối ghép vít cấy: 1 đầu của vít có ren được cấy vào lỗ ren của chi tiết 4, chi tiết 3 có lỗ trơn lồng qua đầu kia của vít, sau đó là vòng đệm, xiết chặt nhờ đai ốc 1.

- Mối ghép đinh vít: phần ren của đinh vít lắp vào chi tiết 4, đầu kia đinh vít là mũ có rãnh, ko cần có đai ốc.

b) Đặc điểm và ứng dụng

2. Mối ghép bằng then và chốt

a) Cấu tạo mối ghép

Mối ghép bằng then: then hình trụ hoặc hộp chữ nhật được đặt trong rãnh của bánh đai và trục quay làm cho bánh đai không có chuyển động trượt khi quay.

Mối ghép bằng chốt hình trụ đặt trong lỗ xuyên ngang qua hai chi tiết được ghép để truyền lực và cũng trách chuyển động tương đối giữa chúng.

Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 26: Mối ghép tháo được có đáp án

Mối ghép bằng then chốt gồm: 1. Trục; 2. Bánh đai; 3. Then.

Mối ghép bằng chốt gồm: 1. Đùi xe; 2. Trục giữa; 3. Chốt trụ.

b) Đặc điểm và ứng dụng

Mối ghép bằng then và chốt có cấu tạo đơn giản, dễ tháo lắp và thay thế nhưng chịu lực kém.

Mối ghép bằng chốt dùng để hãm chuyển động tương đối giữa 2 chi tiết được ghép.

Mối ghép bằng then dùng để truyền chuyển động quay.

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Có mấy loại mối ghép bằng ren?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Đáp án: B

Đó là mối ghép bu lông, mối ghép vít cấy, mối ghép đinh vít.

Câu 2: Cấu tạo mối ghép bu lông gồm mấy phần?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Đáp án: B

Đó là đai ốc, vòng đệm, chi tiết ghép, bu lông.

Câu 3: Đặc điểm mối ghép bằng ren là:

A. Cấu tạo đơn giản, dễ tháo lắp.

B. Mối ghép bu lông ghép chi tiết có chiều dày không lớn và cần tháo lắp

C. Mối ghép vít cấy ghép chi tiết có chiều dày quá lớn

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 4: Cấu tạo mối ghép bằng then gồm mấy phần?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Đáp án: B

Đó là trục, bánh đai, then.

Câu 5: Cấu tạo mối ghép bằng chốt gồm mấy phần?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Đáp án: A

Đó là đùi xe, trục giữa, chốt trụ.

Câu 6: Tìm đáp án sai khi nói về đặc điểm của mối ghép bằng then và chốt?

A. Cấu tạo đơn giản

B. Dễ tháo lắp

C. Khả năng chịu lực tốt

D. Dễ thay thế

Đáp án: C

Vì mối ghép bằng then và chốt có khả năng chịu lực kém.

Câu 7: Mối ghép vít cấy có chi tiết nào sau đây?

A. Đai ốc B. Vòng đệm C. Bu lông D. Vít cấy

Đáp án: C

Vì bu lông chỉ có trong mối ghép bu lông.

Câu 8: Mối ghép tháo được có mấy loại?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Đáp án: B

Đó là mối ghép bằng ren, mối ghép bằng ren, mối ghép bằng chốt.

Câu 9: Mối ghép bằng then thường dùng:

A. Ghép trục với bánh răng

B. Ghép trục với bánh đai

C. Ghép trục với đĩa xích

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 10: Chọn phát biểu đúng:

A. Mối ghép bằng then dùng để truyền chuyển động quay

B. Mối ghép bằng chốt dùng để lăn chuyển động tương đối giữa các chi tiết theo phương tiếp xúc

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Bài: Mối ghép tháo được trên đây với các nội dung kiến thức các bạn học sinh cần nắm vững về khái niệm về mối ghép tháo, mối ghép bằng ren, mối ghép bằng then và chốt....

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn nội dung bài lý thuyết Công nghệ 8: Mối ghép tháo. VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lý thuyết môn Công nghệ lớp 8, Giải bài tập Công nghệ 8, Tài liệu học tập lớp 8.

Đánh giá bài viết
1 261
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Công nghệ 8 Xem thêm