Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, từ ngày 1-7- 2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bảng lương công chức từ 1-7-2023 khi tăng lương cơ sở.

Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Hiện hành, theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, tiền lương công chức, viên chức được tính bằng công thức sau:

Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương

Ví dụ, với công chức loại A1 có hệ số lương khởi điểm là 2.34.

Nếu tính theo mức lương cơ sở hiện hành 1,49 triệu đồng thì tiền lương nhận được là 3,486 triệu đồng/tháng.

Còn nếu tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng từ ngày 01/7/2023 thì tiền lương có thể lên tới 4,212 triệu đồng/tháng.

Như vậy, nếu tính theo mức lương cơ sở mới thì dự kiến thu nhập với công chức trong trường hợp này tăng tới 725.400 đồng/tháng.

Cụ thể, bảng lương công chức viên chức sẽ được chia thành hai thời kỳ:

- Đến 30/6/2023: Lương cơ sở sẽ vẫn áp dụng là mức 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

- Từ 01/7/2023 trở đi: Lương cơ sở sẽ được áp dụng theo mức mới là 1,8 triệu đồng/tháng theo Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước vừa được thông qua ngày 11/11/2022 vừa qua.

Như vậy, bảng lương công chức viên chức trước và sau khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng được thể hiện cụ thể dưới đây:

Bảng lương công chức, viên chức 2023

Chi tiết bảng lương công chức từ 1-7-2023:

Công chức loại A3

Bảng lương công chức, viên chức

Công chức loại A2

Bảng lương công chức, viên chức

Công chức loại A1

Bảng lương công chức, viên chức

Công chức loại A0

Bảng lương công chức, viên chức

Công chức loại B

Bảng lương công chức, viên chức

Công chức loại C

Bảng lương công chức, viên chứcBảng lương công chức, viên chức

Bảng lương công chức, viên chức

Trên đây là bảng lương công chức viên chức 2023 mới nhất khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 01/7/2023.

Đánh giá bài viết
3 15.657
Sắp xếp theo
    Lao động - Tiền lương Xem thêm