Câu hỏi vận dụng cao phần Lịch sử thế giới

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
CÁC CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI
Câu 1. Việc Việt Nam ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp
quốc ý nghĩa
A. tạo hội để Việt Nam hòa nhập với cộng đồng quốc tế.
B. nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam trên trường thế giới.
C. nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, chính trị của Việt Nam với các nước.
D. góp phần thúc đẩy việc nhanh chóng kết các hiệp định thương mại của nước ta.
Câu 2. Số lượng thành viên của tổ chức Liên hợp quốc ngày càng đông nói lên điều
A. Liên hợp quốc một tổ chức có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy kinh tế.
B. .Liên hợp quốc ngày càng trở thành một tổ chức đáng tin cậy vị trí cao trên trường
quốc tế.
C. .Liên hợp quốc là một t chức đóng góp to lớn trong việc giải quyết các tranh chấp quốc
tế.
D. Liên hợp quốc góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tến, văn hóa.
Câu 3. Những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc ý nghĩa như thế
nào?
A. s pháp bản để tổ chức Liên hợp quốc duy trì hoạt động.
B. sở bắt buộc để Liên hợp quốc thực hiện các hoạt động.
C. sở pháp cho sự tồn tại những hoạt động của tổ chức này.
D. s luận cho Liên hợp quốc xây dựng những đường lối kinh tế chính trị.
Câu 4. Vai trò lớn nhất của Liên hợp quốc hiện nay là:
A. thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa giữa các quốc gia, khu vực.
B. trung gian giải quyết các tranh chấp trên lĩnh vực kinh tế.
C. góp phần gìn giữ hòa bình an ninh các vấn đề mang tính quốc tế.
D. trung tâm giải quyết những mâu thuẫn dân tộc, sắc tộc trên thế giới.
Câu 5: Hiện nay, Việt Nam vân dụng nguyên tắc bản nào của Liên hợp quốc để
đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo?
A. bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia quyền tự quyết của các dân tộc.
B. không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
C. giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
D. tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ độc lập chính trị của các nước.
Câu 6. Người Việt Nam đầu tiên bay vào trụ
A. Nguyễn Trung Thành. B. Phạm Tuân.
C. Nguyễn Tuân. D. Nguyễn Văn Nghĩa.
Câu 7. Nhà du hành trụ Việt Nam Phạm Tuân đã thực hiện thành công chuyến
bay vào trụ trên tàu Liên hợp 37 vào năm
A. 1979. B. 1980. C. 1981. D. 1982.
Câu 8. Quốc gia đầu tiên châu Á chinh phục khoảng không trụ
A. Nhật Bản. B. Trung Quốc. C. Việt Nam. D. Ấn Độ.
Câu 9. Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành, quy định thể chế Tổng thống Liên
bang vào
A. 12 - 1990. B. 12 - 1991.
C. 12 - 1992. D. 12 - 1993.
Câu 10 : Cho đoạn liệu sau :
... “Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp sản xuất ng tiêu dùng (a).thay thế hàng
(b), lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất”.
Chọn một đáp án đúng để hoàn thiện đoạn tư liệu để nói về nội dung của chiến lược kinh
tế hướng nội.
A. (a)nội địa, (b)nhập khẩu. B. (a)chất lượng, (b)nhập khẩu.
C. (a)nội địa, (b)chất lượng. D. (a)xuất khẩu, (b)nội địa.
Câu 11: Cho đoạn liệu sau :
..."Sau khi thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại, bộ mặt kinh tế - hội của các nước
này sự biến đổi to lớn.Tỉ trọng (a) trong nền kinh tế quốc dân cao hơn (b), mậu dịch đối
ngoại tăng trưởng nhanh’.
Chọn một đáp án đúng để hoàn thiện đoạn liệu để nói về kết quả chiến lược kinh tế
hướng ngoại:
A.a. công nghiệp, b.nông nghiệp. B. a. công nghiệp nặng, b.nông nghiệp.
C.a. công nghiệp, b.thương nghiệp. D. a.nông nghiệp, b. thương nghiệp.
Câu 12 : Cho đoạn liệu sau:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
“...Hiệp định Giơnevơ tháng 7 năm 1954 đã công nhận độc lập, (a) (b), thừa nhận địa
vị hợp pháp của các lực lượng kháng chiến Lào”.
Chọn một đáp án đúng để hoàn thiện đoạn tư liệu để nói về Hiệp định Giơnevơ:
A.a. Chủ quyền,b.toàn vẹn lãnh thổ của Lào. B.a. Hòa bình,b.toàn vẹn lãnh thổ. toàn
vẹn lãnh thổ của Lào
C.a. Độc lập t do,b.thống nhất đất nước. D.a.Hòa bình,b.chủ quyền.
Câu 13: Latinh “sân sau” của
A. bị khống chế, lệ thuộc về kinh tế, chính trị ngoại giao vào Mĩ.
B. các nước nằm trong cùng một khối quân sự với Mĩ.
C. nơi trình độ phát triển thấp, phải nhận viện trợ từ Mĩ.
D. khu vực chiếm đóng trực tiếp của quân đội Mĩ.
Câu 14: Cuộc tấn công pháo đài Môncađa (26-7-1953) mở ra giai đoạn mới cho
phong trào đấu tranh của nhân dân Cuba
A. giành được thắng lợi nhanh chóng, lật đổ chế độ độc tài Batixta.
B. thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh trang trên toàn đất nước.
C. đưa giai cấp công nhân nhân dân lao động nắm quyền Cuba.
D. lực lượng cách mạng phát triển nhanh chóng, mở rộng căn cứ khắp Cuba.
Câu 15: Chính quyền độc tài nhiều nước Latinh bị lật đổ do
A. ảnh hưởng của chủ nghĩa hội Liên Xô.
B. phong trào đấu tranh trang bùng nổ, giành thắng lợi Latinh.
C. sự phát triển nhanh chóng của kinh tế khu vực Latinh.
D. thắng lợi cách mạng của nhân dân Caribê.
Câu 16: Phiđen Cátxtơrô giữ vai trò như thế nào đối với phong trào giải phóng dân
tộc Cuba?
A. Khởi xướng phong trào cách mạng văn hóa Cuba.
B. Đưa Cuba trở thành nước dân chủ tiến bộ.
C. Lãnh đạo cuộc đấu tranh trang lật đổ chế đ độc tài Batixta.
D. Đưa kinh tế, văn hóa Cuba phát triển một ch nhanh chóng.
Câu 17: "Chế độ độc tài Batixta"
A. sự cai trị của một đảng độc quyền.

Câu hỏi vận dụng cao phần Lịch sử thế giới lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Câu hỏi vận dụng cao phần Lịch sử thế giới, chắc chắn nội dung tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh đạt kết quả cao hơn trong học tập. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Câu 1. Việc Việt Nam là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có ý nghĩa

A. tạo cơ hội để Việt Nam hòa nhập với cộng đồng quốc tế.

B. nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam trên trường thế giới.

C. nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, chính trị của Việt Nam với các nước.

D. góp phần thúc đẩy việc nhanh chóng ký kết các hiệp định thương mại của nước ta.

Câu 2. Số lượng thành viên của tổ chức Liên hợp quốc ngày càng đông nói lên điều gì

A. Liên hợp quốc là một tổ chức có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy kinh tế.

B. .Liên hợp quốc ngày càng trở thành một tổ chức đáng tin cậy có vị trí cao trên trường quốc tế.

C. .Liên hợp quốc là một tổ chức đóng góp to lớn trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế.

D. Liên hợp quốc góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tến, văn hóa.

Câu 3. Những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc có ý nghĩa như thế nào?

A. là cơ sở pháp lý cơ bản để tổ chức Liên hợp quốc duy trì hoạt động.

B. là cơ sở bắt buộc để Liên hợp quốc thực hiện các hoạt động.

C. là cơ sở pháp lý cho sự tồn tại và những hoạt động của tổ chức này.

D. là cơ sở lý luận cho Liên hợp quốc xây dựng những đường lối kinh tế chính trị.

Câu 4. Vai trò lớn nhất của Liên hợp quốc hiện nay là:

A. thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa giữa các quốc gia, khu vực.

B. là trung gian giải quyết các tranh chấp trên lĩnh vực kinh tế.

C. góp phần gìn giữ hòa bình an ninh và các vấn đề mang tính quốc tế.

D. là trung tâm giải quyết những mâu thuẫn vê dân tộc, sắc tộc trên thế giới.

Câu 5: Hiện nay, Việt Nam vân dụng nguyên tắc cơ bản nào của Liên hợp quốc để đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo?

A. bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

B. không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào.

C. giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

D. tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.

Câu 6. Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ là

A. Nguyễn Trung Thành.

B. Phạm Tuân.

C. Nguyễn Tuân.

D. Nguyễn Văn Nghĩa.

Câu 7. Nhà du hành vũ trụ Việt Nam Phạm Tuân đã thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ trên tàu Liên hợp 37 vào năm

A. 1979.

B. 1980.

C. 1981.

D. 1982.

Câu 8. Quốc gia đầu tiên ở châu Á chinh phục khoảng không vũ trụ là

A. Nhật Bản.

B. Trung Quốc.

C. Việt Nam.

D. Ấn Độ.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Câu hỏi vận dụng cao phần Lịch sử thế giới. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
13 6.019
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 12 Xem thêm