Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT Phan Bội Châu - Nghệ An (Lần 1)

Trang 1
S GD & ĐT NGH AN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BI CHÂU
K THI TH THPT QUC GIA
NĂM 2018 LẦN 1
Môn: ĐỊA LÝ
Thơ
̀
i gian la
̀
m ba
̀
i: 50 phút, không k thi
gian phát đề
Câu 1: Nhận xét nào sau đây không đúng vi đặc điểm của các vùng núi nước ta?
A. Tây Bc có các cao nguyên chạy khác hướng núi
B. Đông Bắc có hướng nghiêng tây bc- đông nam
C. Trường Sơn Bắc có các dãy núi đâm ngang ra biển
D. Trường Sơn Nam nâng cao hai đầu thp gia
Câu 2: Căn cứ vào Atlat Đa Vit Nam trang 9, y cho biết nhn xét nào sau
đây không đúng với chế độ nhit của nước ta
A. Nhiệt độ trung bình năm có xu hướng tăng từ Bc vào Nam
B. Nhiệt độ trung bình tháng VII cao nht vùng ven bin Trung B
C. Nhiệt độ trung bình tháng VII có s chênh lch ( tr vùng núi cao)
D. Biến trình nhit ca Nam B có dng hai cực đại và hai cc tiu
Câu 3: Mùa mưa ở miển Nam dài hơn miền Bc là do
A. Min Nam có v trí địa lí gn khu vực xích đạo hơn
B. Khong cách hài ln Mt Trời lên thiên đỉnh ngắn hơn
C. Hoạt động kéo dài ca gió mùa Tây Nam phía Nam
D. S lùi dn t bc vào Nam ca di hi t nhiệt đới
Câu 4: Đặc điểm nào sau đây không đúng vi khí hu Nht Bn?
A. Khí hậu gió mùa,mưa nhiều B. Phía nam có khí hu cn nhit
C. gia có khí hậu ôn đi lục địa D. Phía Bc có khí hậu ôn đới lnh
Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói v dân s nước ta?
A. Phn ln dân s thành th B. Việt Nam là nước đông dân
C. Cơ cấu dân s đang thay đổi D. S dân nước ta đang tăng nhanh
Câu 6: ng núi tây bắc và vòng cung địa hình nước ta quy định bi
A. Hình dng lãnh th đất nước B. ờng độ vận động nâng lên
C. Đặc điểm v trí địa lý nước ta D. ng ca các mng nn c
Câu 7: Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm các b phn vùng biển nước ta?
A. Vùng ni thủy được xem như mt b phn lãnh th trên đất lin
Trang 2
B. Lãnh hi là vùng bin thuc ch quyn quc gia trên bin
C. Vùng tiếp giáp lãnh hi rng 12 hi lí tính t đường cơ sở
D. Thm lục địa có độ sâu khong 200m hoặc sâu hơn nữa
Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm đi núi chiếm phn ln diện tích địa
hình nước ta?
A. Các đồng bng vẫn có đồi núi sót
B. Đồi núi chiếm ti ¾ din tích
C. Có nhiu dãy núi lan ra sát bin
D. Đồi núi tri dài trên khp lãnh th
Câu 9: Cho bng s liu
CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO NÔNG THÔN VÀ THÀNH TH CỦA NƯỚC TA
QUA CÁC NĂM
(Ngun : niên giám thng kê Vit Nam 2014,NXB Thng kê,2015)
Năm
Khu vc
1996 2005 2010 2014
Nông thôn 79,9 75,5 73,1 69,6
Thành th 20,1 25,0 26,9 30,4
Nhận xét nào sau đây đúng với cấu lao động phân theo nông thôn thành th của nước ta
qua các năm,theo bảng s liu
A. Trình độ đô thị hóa của nước ta đang ở mc khá cao
B. T l lao động nông thôn có xu hướng gim nhanh
C. Lao động thành th chiếm t l rất cao và tăng nhanh
D. Phn ln lao động nước ta sng vùng nông thôn
Câu 10: Nguyên nhân ch yếu y mưa vào mùa hạ cho 2 min Nam, Bắc và mưa vào tháng
IX cho Trung B là hoạt động ca di hi t nhiệt đới vi
A. Gió mùa Tây Nam B. Gió đông nam vịnh Bc B
C. Gió tây nam vnh Bengan D. Gió Tín Phong bán cu Bc
Câu 11: ng nghiêng ch yếu của địa hình nước ta là
A. Đông nam- tây bc B. Tây bc- đông nam
C. Tây nam-đông bắc D. Đông bắc- tây nam
Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm lao động nước ta?
A. Chất lượng lao động đang được nâng lên
B. Nguồn lao động dồi dào và tăng nhanh
C. Lao động trình độ cao chiếm đông đảo
Trang 3
D. Công nhân kĩ thuật lành ngh còn thiếu
Câu 13: Nhận xét nào sau đây đúng vi ảnh hưởng ca biển Đông đến vi thiên nhiên Vit
Nam
A. Ch làm biến tính khối khí trong mùa đông
B. Mui là tài nguyên khoáng sn quý giá nht
C. Các dạng địa hình ven biển nước ta đa dạng
D. Nam B din tích rng ngp mn ln nht
Câu 14: Khó khăn chủ yếu của dân cư Nhật Bản đối vi phát trin kinh tế không phi là
A. T suất gia tăng dân số t nhiên rt nh
B. Phn lớn dân cư phân bố ven bin
C. Tốc độ gia tăng dân số thp và gim dn
D. Cơ cấu dân s già trên 65 tui nhiu
Câu 15: Căn cứ vào Atlat Đa Vit Nam trang 15 17, y cho biết nhận xét nào sau đây
đúng với đặc điểm phân b dân cư nước ta?
A. Đồng bng sông Cu Long phân b đều hơn sông Hồng
B. Bc Trung B tp trung đông đúc nhất các vùng ven bin
C. Đông Nam Bộ phía bắc mât độ thưa thớt hơn phía Nam
D. Không đều gia các vùng, ni b tng vùng và gia các tnh
Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng vi biu hin tính cht nhiệt đới ca khí hu
nước ta
A. Mt trời lên thiên đỉnh 2 ln B. Có gió Tín Phong hoạt động
C. Cân bng bc x luôn dương D. Tổng lượng bc x năm lớn
Câu 17: Căn c vào Atlat Địa Vit Nam trang 6 và 7, y cho biết gió mùa h khi thổi đến
Bc B có hướng
A. Đông Bắc B. Đông Nam C. Tây Bc D. Tây Nam
Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng với xã hội Đông Nam Á
A. Mt s dân tộc ít người phân b rng
B. c quốc gia đều có nhiu dân tc
C. Văn hóa các nước rt khác bit nhau
D. Có nhiu tôn giáo ln cùng hoạt động
Câu 19: độ cao t 1600-1700 đến 2600m có
A. Nhiều thú có lông dày như gấu, sóc… B. nhiu chim thú cn nhiệt phương Bắc
C. rng cn nhit rng và lá kim D. rêu,địa y ph kín thân, cành cây

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT Phan Bội Châu - Nghệ An (Lần 1), tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT Phan Bội Châu - Nghệ An (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 415
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm