Chất X có công thức phân tử C3H6O2 là este của axit axetic

Bài tập trắc nghiệm este

Chất X có công thức phân tử C3H6O2 là este của axit axetic được VnDoc biên soạn là câu hỏi nằm trong bộ 200 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 12: Este - Lipit, giúp các bạn hóc inh tra cứu đáp án một cách nhanh và chính xác nhất. 

Câu hỏi

Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HO-C2H4-CHO

B. CH3COOCH3

C. C2H5COOH

D. HCOOC2H5

Đáp án 

Chọn đáp án B

X có công thức phân tử C3H6O2, axit axetic là CH3COOH có 2C

⇒ ancol tạo X có 1C là ancol metylic CH3OH ⇒ cấu tạo X là CH3COOCH3

Một số câu hỏi liên quan

Câu 1: Hợp chất hữu cơ C4H7O2Cl khi thủy phân trong môi trường kiềm được các sản phẩm trong đó có hai chất có khả năng tráng gương. Công thức cấu tạo đúng là

A. CH3COOCH2Cl.

B. HCOOCH2CHClCH3.

C. C2H5COOCH2CH3.

D. HCOOCHClCH2CH3.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 2: Cho 2 chất X và Y có công thức phân tử là C4H7ClO2 thoả mãn:

X + NaOH → muối hữu cơ X1 + C2H5OH + NaCl.

Y+ NaOH → muối hữu cơ Y1 + C2H4(OH)2 + NaCl.

X và Y là

A. CH2ClCOOC2H5 và HCOOCH2CH2CH2Cl.

B. CH3COOCHClCH3 và CH2ClCOOCH2CH3.

C. CH2ClCOOC2H5 và CH3COOCH2CH2Cl.

D. CH3COOC2H4Cl và CH2ClCOOCH2CH3.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3: Đốt cháy hết a mol este A được 2a mol CO2. A là

A. Metyl fomat.

B. Este 2 lần este.

C. Este vòng.

D. Este không không no.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích hơi este đơn chức E phải dùng 2 thể tích O2 (đo ở cùng điều kiện). E là

A. este 2 lần este.

B. este không no.

C. metyl fomat.

D. etyl

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 5: Khi cho axit axetic phản ứng với axetilen ở điều kiện thích hợp ta thu được este có công thức là

A. CH2=CH-COOCH3.

B. CH3COOCH=CH2.

C. CH3COOCH2CH3.

D. HCOOCH2CH3.

Xem đáp án
Đáp án B

Để xem toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm, mời các bạn tải tại: 200 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 12: Este - Lipit

.....................................

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan tại: 

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Chất X có công thức phân tử C3H6O2 là este của axit axetic. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 36
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 12 - Giải Hoá 12 Xem thêm