Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Lịch sử và Địa lí lớp 4

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Chuẩn kiến thức Môn: Lịch s Địa lớp 4
Tuần
Tiết
Phân
môn
Tên bài
Mục tiêu
Ghi chú
1
1
LS
ĐL
Môn lịch
sử địa
- Biết môn LS&ĐL lớp 4 giúp HS hiểu
biết về thiên nhiên con người Việt
Nam, biết công lao của ông cha ta trong
thời dựng nước giỡ nước từ thời
Hùng ơng đến buổi đầu thời Nguyễn.
- Biết môn LS&ĐL góp phần giáo dục HS
tình yêu thiên nhiên, con người đất
nước Việt Nam.
2
LS
ĐL
Làm quen
với bản
đồ
- Biết bản đồ hình vẽ thu nhỏ một khu
vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất theo một
tỉ lệ nhất định.
- Biết một số yếu tố của bản đồ: Tên,
phương ớng, tỷ lệ, hiệu bản đồ,...
HS khá giỏi
biết tỉ lệ bản
đồ.
2
3
LS
ĐL
Làm quen
với bản
đồ (T2)
- Nêu được các bước sử dụng bản đồ: đọc
tên bản đồ, xem bảng chú giải, tìm đối
tượng lịch sử hay địa trên bản đồ.
- Biết đọc bản đồ mức độ đơn giản: nhận
biết vị trí, đặc điểm của đối tượng trên bản
đồ; dựa vào hiệu màu sắc phân biệt độ
cao, nhận biết núi, cao nguyên, đồng bằng,
biển
1
ĐL
Dãy
Hoàng
Liên Sơn
- Nêu được một s đặc điểm tiêu biểu về
địa hình, khí hậu của dãy Hoàng Liên Sơn:
+ Dãy núi cao đồ sộ nhất Việt Nam:
nhiều đỉnh nhọn, sườn núi dốc, thung lũng
hẹp sâu.
+ Khí hậu nhưng nơi cao lạnh quanh
năm.
- Chỉ vị trí của dãy i Hoàng Liên Sơn
trên bản đồ TNVN
- Sử dụng bảng số liệu để nêu đặc điểm
khí hậu mức độ đơn giản: dựa vào bảng
số liệu cho sẵn đ nhận xét về nhiệt độ của
SaPa vào tháng 1 tháng 7
HS khá giỏi:
+ Chỉ đọc
tên những
dãy núi chính
ơ Bắc Bộ:
Sông Gâm,
Ngân Sơn,
Bắc Sơn,
Đông Triều.
+ Giải thích
vì sao SaPa
trở thành nơi
du lich, nghỉ
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
mát nổi tiếng
vùng núi
phía Bắc.
3
1
LS
Bài 1:
Nước Văn
Lang
Học xong bài HS biết:
- Nước Văn Lang nhà nước đầu tiên
trong lịch sử nước ta. Nhà nước này ra đời
khoảng 700 năm TCN
- t lược v tổ chức xã hội thời
Hùng Vương đời sống vật chất tinh
thần của người Lạc Việt
Giảm ND cấu
trúc XH Văn
Lang giúp
vua…là
tì/12; CH3/14
2
ĐL
Một số
dân tộc
Hoàng
Liên Sơn
Học xong bài HS biết:
- Trình bày được đặc điểm tiêu biểu v
dân cư, về sinh hoạt, trang phục, lễ hội...
- Dựa vào tranh ảnh bảng số liệu đ tìm ra
kiến thức
- Xác lập mqhệ địa giữa thiên nhiên
sinh hoạt của con người HLS
- Tôn trọng truyền thống văn hoá HLS
Giảm câu
hỏi1,2 (76)
4
2
LS
Nước Âu
Lạc
Học xong bài này HS biết:
- Nước Âu Lạc sự nối tiếp của nước
Văn Lang
- Thời gian tồn tại của nước Âu Lạc, tên
Vua, nơi kinh đô đóng
- Sự phát triển về quân sự của nước Âu
Lạc
- Nguyên nhân thắng lợi thất bại của
nước Âu Lạc trước sự xâm lược của Triệu
Đà
Giảm phần
chữ nhỏ đầu
bài/15. Diễn
đạt lại
CH2/17 cho
dễ hiểu hơn
3
ĐL
Hoạt
động sản
suất của
người dân
hoàng
Liên Sơn
Học xong bài HS biết:
- Trình bày những đặc điểm tiêu biểu về
sản xuất của người n HLS
- Dựa vào tranh ảnh đ tìm ra kiến thức
- Dựa vào hình vẽ nêu được quy trình sản
xuất phân lân
- c lập được mqhệ địa giữa thiên
nhiên HĐSX
Giảm yêu cầu
học sinh biết
hàng thổ
cẩm.. dùng để
làm gì?
5
3
LS
Nước ta
- HS biết từ năm 179 TCN đến năm 938,
Giảm
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
dưới ách
đô hộ của
các triều
đại phong
kiến
phương
Bắc
nước ta bị c triều đại phong kiến phương
Bắc đô hộ.
- HS kể lại 1 số chính sách áp bức bóc lột
của các triều đại phong kiến...
- HS biết nhân dân ta đã không cam chịu
làm lệ, liên tục đứng lên khởi nghĩa
đánh đuổi quân xâm lược, gìn giữ nền văn
hóa dân tộc.
ND"Bằng
chiến thắng
Bạch
Đằng…"/18.
Giảm CH3/18
4
ĐL
Trung du
bắc b
Học song bài này HS biết:
- tả được vùng trung du Bắc Bộ.
- Xác lập được mối quan hệ giữa thiên
nhiên hoạt động sản xuất của con
người.
- Nêu được quy trình chế biến chè.
- Dựa vào tranh ảnh, bảng số liệu để tìm
kiến thức.
- ý thức bảo vệ rừng tham gia
trồng cây.
Giảm bảng số
liệu .. trồng
rừng ..(61)
6
4
LS
Khởi
nghĩa Hai
Trưng
(Năm 40)
Học xong bài HS biết:
- sao Hai Trưng phất c khởi nghĩa
- Tường thuật được trên lược đồ diễn biến
khởi nghĩa
- Đây cuộc khởi nghĩa thắng lợi đầu
tiên sau hơn 200 năm nước ta bị triều đại
phong kiến phương Bắc đô hộ
Bỏ CH2/21
5
ĐL
Tây
Nguyên
Học xong bài này học sinh biết:
- V trí các cao nguyên Tây Nguyên
trên bản đồ địa tự nhiên Việt Nam
- Trình bày được một s đặc điểm của
Tây Nguyên ( Vị trí, địa hình, khí hậu
- Dựa vào lược đồ (BĐ) bảng s liệu,
tranh/ả để tìm KT
7
5
LS
Chiến
thắng
Bạch
Đằng do
Ngô
Quyền
Học xong bài này HS biết:
- sao trận Bạch Đằng
- Kể được diễn biến chính của trận Bạch
Đằng
- Trình bày được ý nghĩa của trận Bạch
Đằng
- Giảm phần
chữ nhỏ đầu
bài/21.
- Thay KQ
Chiến thắng
Bạch Đằng

Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Sử Địa lớp 4

Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Lịch sử và Địa lí lớp 4 trong 35 tuần học tổng hợp các kiến thức trọng tâm, mức độ cần đạt của mỗi bài học Đạo đức lớp 4 trong chương trình học. Đây là tài liệu cho các thầy cô tham khảo soạn bài giảng dạy cho các em học sinh.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về đầy đủ trọn bộ chuẩn kiến thức.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Chuẩn kiến thức môn Sử + Địa lớp 4

Tuần

Tiết

Phân

môn

Tên bài

Mục tiêu

Ghi chú

1

1

LS và ĐL

Môn lịch sử và địa lý

- Biết môn LS&ĐL ở lớp 4 giúp HS hiểu biết về thiên nhiên và con người Việt Nam, biết công lao của ông cha ta trong thời kì dựng nước và giữ nước từ thời Hùng Vương đến buổi đầu thời Nguyễn.

- Biết môn LS&ĐL góp phần giáo dục HS tình yêu thiên nhiên, con người và đất nước Việt Nam.

2

LS và ĐL

Làm quen với bản đồ

- Biết bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất theo một tỉ lệ nhất định.

- Biết một số yếu tố của bản đồ: Tên, phương hướng, tỷ lệ, kí hiệu bản đồ,...

HS khá giỏi biết tỉ lệ bản đồ.

2

3

LS và ĐL

Làm quen với bản đồ (T2)

- Nêu được các bước sử dụng bản đồ: đọc tên bản đồ, xem bảng chú giải, tìm đối tượng lịch sử hay địa lí trên bản đồ.

- Biết đọc bản đồ ở mức độ đơn giản: nhận biết vị trí, đặc điểm của đối tượng trên bản đồ; dựa vào kí hiệu màu sắc phân biệt độ cao, nhận biết núi, cao nguyên, đồng bằng, biển

1

ĐL

Dãy Hoàng Liên Sơn

- Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu của dãy Hoàng Liên Sơn:

+ Dãy núi cao và đồ sộ nhất Việt Nam: có nhiều đỉnh nhọn, sườn núi dốc, thung lũng hẹp và sâu.

+ Khí hậu ở nhưng nơi cao lạnh quanh năm.

- Chỉ vị trí của dãy núi Hoàng Liên Sơn trên bản đồ TNVN

- Sử dụng bảng số liệu để nêu đặc điểm khí hậu ở mức độ đơn giản: dựa vào bảng số liệu cho sẵn để nhận xét về nhiệt độ của SaPa vào tháng 1 và tháng 7

HS khá giỏi:

+ Chỉ và đọc tên những dãy núi chính ơ Bắc Bộ: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.

+ Giải thích vì sao SaPa trở thành nơi du lich, nghỉ mát nổi tiếng ở vùng núi phía Bắc.

3

1

LS

Bài 1: Nước Văn Lang

Học xong bài HS biết:

- Nước Văn Lang là nhà nước đầu tiên trong lịch sử nước ta. Nhà nước này ra đời khoảng 700 năm TCN

- Mô tả sơ lược về tổ chức xã hội thời Hùng Vương đời sống vật chất và tinh thần của người Lạc Việt

Giảm ND cấu trúc XH Văn Lang giúp vua…là nô tì/12; CH3/14

2

ĐL

Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn

Học xong bài HS biết:

- Trình bày được đặc điểm tiêu biểu về dân cư, về sinh hoạt, trang phục, lễ hội...

- Dựa vào tranh ảnh bảng số liệu để tìm ra kiến thức

- Xác lập mối quan hệ địa lý giữa thiên nhiên và sinh hoạt của con người ở HLS

- Tôn trọng truyền thống văn hoá ở HLS

Giảm câu hỏi 1, 2 (76)

4

2

LS

Nước Âu Lạc

Học xong bài này HS biết:

- Nước Âu Lạc là sự nối tiếp của nước Văn Lang

- Thời gian tồn tại của nước Âu Lạc, tên Vua, nơi kinh đô đóng

- Sự phát triển về quân sự của nước Âu Lạc

- Nguyên nhân thắng lợi và thất bại của nước Âu Lạc trước sự xâm lược của Triệu Đà

Giảm phần chữ nhỏ đầu bài/15. Diễn đạt lại CH2/17 cho dễ hiểu hơn

3

ĐL

Hoạt động sản suất của người dân ở hoàng Liên Sơn

Học xong bài HS biết:

- Trình bày những đặc điểm tiêu biểu về HĐ sản xuất của người dân ở HLS

- Dựa vào tranh ảnh để tìm ra kiến thức

- Dựa vào hình vẽ nêu được quy trình sản xuất phân lân

- Xác lập được mối quan hệ địa lý giữa thiên nhiên và HĐSX

Giảm yêu cầu học sinh biết hàng thổ cẩm.. dùng để làm gì?

5

3

LS

Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

- HS biết từ năm 179 TCN đến năm 938, nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ.

- HS kể lại 1 số chính sách áp bức bóc lột của các triều đại phong kiến...

- HS biết nhân dân ta đã không cam chịu làm nô lệ, liên tục đứng lên khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược, gìn giữ nền văn hóa dân tộc.

Giảm ND"Bằng chiến thắng Bạch Đằng…"/18. Giảm CH3/18

4

ĐL

Trung du bắc bộ

Học song bài này HS biết:

- Mô tả được vùng trung du Bắc Bộ.

- Xác lập được mối quan hệ giữa thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người.

- Nêu được quy trình chế biến chè.

- Dựa vào tranh ảnh, bảng số liệu để tìm kiến thức.

- Có ý thức bảo vệ rừng và tham gia trồng cây.

Giảm bảng số liệu .. trồng rừng ..(61)

6

4

LS

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)

Học xong bài HS biết:

- Vì sao Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa

- Tường thuật được trên lược đồ diễn biến khởi nghĩa

- Đây là cuộc khởi nghĩa thắng lợi đầu tiên sau hơn 200 năm nước ta bị triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ

Bỏ CH2/21

5

ĐL

Tây Nguyên

Học xong bài này học sinh biết:

- Vị trí các cao nguyên ở Tây Nguyên trên bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam

- Trình bày được một số đặc điểm của Tây Nguyên (Vị trí, địa hình, khí hậu)

- Dựa vào lược đồ (BĐ) bảng số liệu, tranh/ả để tìm KT

7

5

LS

Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)

Học xong bài này HS biết:

- Vì sao có trận Bạch Đằng

- Kể được diễn biến chính của trận Bạch Đằng

- Trình bày được ý nghĩa của trận Bạch Đằng

- Giảm phần chữ nhỏ đầu bài/21.

- Thay KQ Chiến thắng Bạch Đằng vào CH2/23

6

ĐL

Một số dân tộc ở Tây Nguyên

Học xong bài này HS biết:

- Một số dân tộc ở Tây Nguyên.

- Trình bày được đặc điểm tiêu biểu về dân cư, buôn làng, sinh hoạt, trang phục...

- Mô tả về nhà rông ở Tây Nguyên.

- Dựa vào lược đồ (bản đồ), tranh, ảnh để tìm kiến thức.

- Có ý thức tôn trọng truyền thống văn hoá .

Giảm yc nhận xét về trang phục …(85), CH2.3(86)

8

6

LS

Ôn tập

Học xong bài này, HS biết

- Từ bài 1 đến bài 5 học về hai giai đoạn LS: Buổi đầu dựng nước và giữ nước; Hơn 1000 năm đấu tranh giành lại độc lập

- Kể tên những sự kiện lịch sử tiêu biểu trong hai thời kỳ này rồi thể hiện nó trên trục và băng thời gian

Giảm y/c1: Em hãy kẻ bảng…/24

7

ĐL

Hoạt động sản suất của người dân ở Tây Nguyên

Học xong bài này học sinh biết:

- Trình bày 1 số hoạt động tiêu biểu về hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên.

- Dựa vào lược đồ (BĐ) Bảng số liệu, tr/ ảnh để tìm kiến thức..

- Xác lập mối quan hệ địa lý giữa thiên nhiên với hoạt động sản xuất của con người.

Giảm y/c dựa vào bảng số liệu…(88) giảm CH3(89)

9

7

LS

Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Học xong bài này học sinh biết

- Sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, nền kinh tế bị kìm hãm bởi chiến tranh liên miên

- Đinh Bộ Lĩnh đã có công thống nhất đ/nước lập nên nhà Đinh

Giảm chữ nhỏ đầu bài, nội dung"Tình hình nước ta…" (Ghi nhớ/27, CH1,2/27)

8

ĐL

Hoạt động sản suất của người dân ở Tây Nguyên (tt)

Học xong bài này học sinh biết

- Trình bày 1 số đặc điểm tiêu biểu về h/ động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên

- Nêu quy trình làm ra các sản phẩm đồ gỗ

- Dựa vào lược đồ (bản đồ) tranh ảnh để tìm kiến thức

- Xác lập môi quan hệ giữa tự nhiên với HĐ sản xuất của con người

- Có ý thức tôn trọng bảo vệ thành quả lao động của người dân

Nội dung việc khai thác rừng…sản xuất(92-93) chuyển thành đọc thêm

10

8

LS

Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 938)

Học xong bài này học sinh biết:

- Lê Hoàn lên ngôi vua là phù hợp với yêu cầu của đất nước và hợp với lòng dân

- Kể lại được diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược

- ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến

Giảm yêu cầu dựa vào hình 2 trình bày diễn biến cuộc kháng chiến; Câu hỏi 2 (29)

9

ĐL

Thành phố Đà Lạt

Học xong bài này, HS biết:

- Vị trí của thành phố Đà Lạt trên bản đồ Việt Nam.

- Trình bày được những đặc điểm tiêu biểu của thành phố Đà Lạt.

- Dựa vào lược đồ (bản đồ), tranh ảnh để tìm kiến thức.

- Xác lập mối quan hệ địa lý, thiên nhiên với HĐSX của con người.

Giảm yêu cầu quan sát hình 3 tên một số loài hoa…ở hình 4

Trên đây là toàn bộ nội dung chương trình học môn Lịch sử + Địa lí lớp 4 cho các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt hiệu quả cao. Thúc đẩy và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Đánh giá bài viết
10 8.721
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Lịch sử 4 Xem thêm