Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần

Dãy hoạt động hóa học của kim loại lớp 9

Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần được VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc nội dung tài liệu dãy hoạt động hóa học của kim loại. Cũng như đưa ra nội dung củng cố lý thuyết, kèm theo các dạng câu hỏi bài tập liên quan. Giúp bạn đọc vận dụng tốt, mời các bạn tham khảo.

Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần

A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe.

B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn.

C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K.

D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần: Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K

Đáp án C

Dãy hoạt động kim loại

Dãy hoạt động hóa học của kim loại là gì?

Như các em đã biết, kim loại chiếm một phần khá lớn trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Và ngay trong chương trình học, chúng ta cũng gặp khá là nhiều nguyên tố kim loại.

Tuy nhiên, các kim loại này không hẳn là khác nhau hoàn toàn mà chúng chia thành từng nhóm như: kim loại mạnh nhất, kim loại mạnh, kim loại trung bình, kim loại yếu.

Dãy hoạt động hóa học của kim loại gồm các kim loại được sắp xếp theo thứ tự phụ thuộc mức độ hoạt động của kim loại:

Dãy hoạt động hóa học của một số kim loại

Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần

A. Na, Al, Fe, Cu, K, Mg

B. Cu, Fe, Al, K, Na, Mg

C. Fe, Al, Cu, Mg, K, Na

D. K, Na, Mg, Al, Fe, Cu

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 2. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần ?

A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe

B. Fe, Cu, K, Al, Zn

C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K

D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3. Dãy kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng:

A. Mg, Zn, Ag, Cu.

B. Mg, Zn, Fe, Cu.

C. Zn, Fe, Al, Mg.

D. Al, Cu, Fe, Ag.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Cặp chất nào dưới đây không xảy ra phản ứng

A. Al và CuCl2

B. Fe và Zn(NO3)3

C. Fe và Cu(NO3)2

D. Al và AgNO3

Xem đáp án
Đáp án B

--------------------------------------

Ngoài Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các Trắc nghiệm Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Giải bài tập Hóa học 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 7.062
Sắp xếp theo
    Hóa 9 - Giải Hoá 9 Xem thêm