Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 Hình học chương 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 Hình học lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 Hình học chương 2 - Đề số 2. Nội dung tài liệu kèm theo đáp án và lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn giải Toán 11 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo.

Đề bài

Câu 1: Cho ba mặt phẳng phân biệt \left( \alpha \right),\;{\rm{ }}\left( \beta \right),{\rm{ }}\;\left( \gamma \right)\left( \alpha \right) \cap \left( \beta \right) = {d_1}; \left( \beta \right) \cap \left( \gamma \right) = {d_2}; \left( \alpha \right) \cap \left( \gamma \right) = {d_3}. Khi đó ba đường thẳng {d_1},\;{d_2},\;{d_3}:

A. Đôi một cắt nhau.

B. Đôi một song song.

C. Đồng quy.

D. Đôi một song song hoặc đồng quy.

Câu 2 : Trong không gian, cho 3 đường thẳng a, b, c, biết a\,\parallel \,b, a và c chéo nhau. Khi đó hai đường thẳng b và c:

A. Trùng nhau hoặc chéo nhau.

B. Cắt nhau hoặc chéo nhau.

C. Chéo nhau hoặc song song.

D. Song song hoặc trùng nhau.

Câu 3: Trong không gian, cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c trong đó a\,\parallel \,b. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Nếu a\,\parallel \,c thì b\,\parallel \,c

B. Nếu c cắt a thìc cắt b.

C. Nếu A \in aB \in b thì ba đường thẳng a, b, AB cùng ở trên một mặt phẳng.

D. Tồn tại duy nhất một mặt phẳng qua a và b.

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I, J, E, F lần lượt là trung điểm SA, SB, SC, SD. Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào không song song với IJ?

A. EF.

B. DC.

C. AD.

D. AB.

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi lần lượt là trung điểm của các cạnh SA,SB,SC và SD. Trong các đường thẳng sau đây, đường thẳng nào không song song với A'B'?

A. AB.

B. CD

C. C'D'.

D. SC.

Câu 6: Kí hiệu nào sau đây là tên của mặt phẳng

A. a

B. mpQ

C. A⊂mp(P)

D. A⊂mpP

Câu 7: Cho điểm A thuộc mặt phẳng (P), mệnh đề nào sau đây đúng:

A. A \in P

B. A \in (P)

C. A \subset mp(P)

D. A \subset mpP

Câu 8: Khi điểm M thuộc đường thẳng d, mệnh đề nào sau đây đúng:

A. M \subset d

B. M \notin d

C. M \in d \not\subset (P) \Rightarrow M \notin (P)

D. M \in d

Câu 9: Cho đường thẳng a thuộc mặt phẳng (Q), khi đó mệnh đề nào sau đây sai?

A. a \subset (Q)

B. M \in a \subset (Q) \Rightarrow M \subset (Q)

C. a \in mp(Q)

D. a và (Q) có vô số điểm chung

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

6

7

8

9

D

B

B

C

D

C

D

D

C

Câu 1: Chọn D.

Dựa vào định lý 1.

Câu 2: Chọn B

Câu 3: Chọn B.

c có thể chéo nhau với b.

Câu 4: Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 Hình học chương 2 - Đề số 2

Ta có IJ là đường trung bình tam giác SAB nên IJ{\rm{//}}AB, nên D. đúng.

ABCD là hình bình hành nên AB{\rm{//}}CD. Suy ra IJ{\rm{//}}CD. Nên B. đúng.

EF là đường trung bình tam giác SCD nên EF{\rm{//}}CD. Suy ra IJ{\rm{//}}EF, nên A. đúng.

Do đó chọn đáp án C.

Câu 5: Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 Hình học chương 2 - Đề số 2

Nếu ABCD là hình bình hành thì A'B' sẽ song song với các đường thẳng AB,CDvà C'D'. Do vậy các phương án A, B và C đều sai.

Câu 6: Chọn C

Câu 7: Chọn D

Câu 8: Chọn D

Câu 9: Chọn C

Để có kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 Hình học chương 2 - Đề số 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 492
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm