Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 14 - Đề 1

Phần 1. bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đặt tính rồi tính:

a) 75 - 6                                             b) 46 – 18

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 - Đề 1

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm x biết: x + 19 = 47

a) x + 19 = 47            b) + 19 = 47

x = 47 + 19                x = 47 – 19

x = 66 …                 x = 28 …

3. Nối phép tính với kết quả của phép tính:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 - Đề 1

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Một cây nến dài 18 cm. Hỏi sau khi cây nến cháy hết 1 dm thì cây nến còn lại dài bao nhiêu?

a) 18 cm – 1 dm = 17 cm …

b) 18 cm – 1 dm = 17 dm …

c) 18 cm – 1 dm = 8 cm …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5. Tìm x:

a) + 58 = 49 + 36  

……………….

……………….

……………….

b) 47 + = 95 – 19

………………. 

………………. 

………………. 

6. Mẹ mua 15 quả trứng gà. Mẹ đem biếu bà 8 quả trứng gà thì còn lại bao nhiêu quả trứng gà?

Tóm tắt:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 - Đề 1

Bài giải

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

7. Mảnh vải xanh dài 75 dm. Mảnh vải đỏ ngắn hơn mảnh vải xanh là 57 dm. Hỏi mảnh vải đỏ dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Tóm tắt:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 - Đề 1

Bài giải

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 14 - Đề 1

2. b) = 28 Đ

4. c) 8 cm Đ

6. 15 – 8 = 7 (quả)

7. 75 – 57 = 18 (dm)

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 - Đề 2 

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 3.621
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm