Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật JLPT N5

Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật JLPT N5 - JLPT N5 test

Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật JLPT N5 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu ôn thi tiếng Nhật tại level Beginning, giúp các bạn làm quen và ôn tập tốt trước kì thi JLPT N5, mời các bạn tham khảo. N5 là cấp độ thấp nhất trong thang điểm JLPT.

Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật JLPT N1

Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật JLPT N2

Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật JLPT N3

Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật JLPT N4

JLPT N5 test

JLPT N5 yêu cầu người học cần trang bị kiến thức với khoảng 800 từ vựng và khoảng 100 từ Kanji, đây là cấp thấp nhất trong khung bài thi đánh giá năng lực tiếng Nhật (Japanese Language Proficiency Test). Bài thi JLPT N5 có 3 phần:

  • Phần 1: kiến thức ngôn ngữ gồm chữ, từ vựng.
  • Phần 2: kiến thức ngôn ngữ về ngữ pháp và đọc hiểu
  • Phần 3: nghe hiểu.

JLPT N5 có tổng điểm cao nhất là 180, trong đó:

  • Phần kiến thức ngôn ngữ (chữ, từ vựng, ngữ pháp) và đọc hiểu là 120 điểm
  • Phần nghe hiểu 60 điểm

Bạn sẽ được coi là đạt trong kì thi JLPT N5 khi đạt trên 80 điểm trong tổng số 180 điểm toàn bài và điểm kiến thức ngôn ngữ và đọc hiểu trên 38 điểm, điểm nghe hiểu trên 19 điểm.

Đánh giá bài viết
30 45.565
Sắp xếp theo

    Sách Ngoại ngữ

    Xem thêm