Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật JLPT N3

Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật N3 - JLPT N3

LJPT N3 là đề thi thể hiện khả năng đọc và nghe tiếng Nhật của bạn có thể dùng ở mức nhất định trong các tình huống hàng ngày. Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật N3 gồm file nghe và file đề thi mẫu, giúp bạn làm quen và ôn tập hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật JLPT N1

Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật JLPT N2

Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật JLPT N4

JLPT N3 test

JLPT N3 test đưa ra những câu hỏi kiểm tra khả năng đọc hiểu văn chương có nội dung cụ thể về các vấn đề hàng ngày, xem bạn có thể nắm bắt được khái quát thông tin tiêu đề báo chí hay khả năng nghe giao tiếp hàng ngày có tốt không. Bài thi năng lực tiếng Nhật trình độ N3 nằm ở mức giữa trong thang bài thi JLPT đòi hỏi người học trang bị vốn kiến thức từ vựng khoảng 3.750 chữ và 650 từ Kanji.

Bài thi JLPT N3 có 3 phần thi:

  • Kiến thức ngôn ngữ gồm chữ, từ vựng.
  • Kiến thức ngôn ngữ về ngữ pháp và đọc hiểu.
  • Phần nghe

Yêu cầu để đỗ trong kỳ thi JLPT N3 là đạt tổng điểm trên 95, phần kiến thức ngôn ngữ (chữ, từ vựng, ngữ pháp) trên 19 điểm, phần đọc hiểu trên 19 điểm, phần nghe hiểu trên 19 điểm.

Đánh giá bài viết
9 28.182
Sắp xếp theo

    Sách Ngoại ngữ

    Xem thêm