Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1 bao gồm các bài tập, tập trung các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Toán lớp 3, để chuẩn bị ôn luyện cho kì thi sắp tới.

1. Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

Bài 1. Viết (theo mẫu):

Đọc số

Viết số

Một trăm sáu mươi

160

Một trăm sáu mươi mốt

.............................................

354

.............................................

307

Năm trăm năm mươi lăm

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

310

311

....

....

314

.....

.....

317

Bài 3. Tính nhẩm:

400 + 300 = .....

700 - 400 = .....

500 + 40 = .....

540 - 500 = .....

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

35 x 2

205 x 4

396 : 3

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

256 + 125

417 + 168

541 - 127

Bài 6. Số?

8hm = … m

8m = … dm

3m = … dm

4dm = ... mm

Bài 7. Trong hình tứ giác MNPQ, góc nào là góc vuông? Góc nào là góc không vuông?

Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

Góc vuông: .......................................................................................................................

Góc không vuông: ............................................................................................................

Bài 8: Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

2. Đáp án Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

Bài 1.

Đọc số

Viết số

Một trăm sáu mươi

160

Một trăm sáu mươi mốt

161

Ba trăm năm mươi tư

354

Ba trăm linh bảy

307

Năm trăm năm mươi lăm

555

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

310

311

312

313

314

315

316

317

Bài 3. Tính nhẩm:

400 + 300 = 700

700 - 400 = 300

500 + 40 = 540

540 - 500 = 40

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

35 x 2 = 70

205 x 4 = 820

396 : 3 = 132

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

256 + 125 = 381

417 + 168 = 585

541 - 127 = 414

Bài 6. Số?

8hm = 800 m

8m = 80 dm

3m = 30 dm

4dm = 400 mm

Bài 7:

Góc vuông: QMN, MQP

Góc không vuông: MNP, NPQ

Bài 8:

Mẹ và chị hái được tất cả số táo là:

60 + 35 = 95 (quả táo)

Mỗi hộp có số quả táo là:

95 : 5 = 15 (quả táo)

Đáp án: 15 quả táo.

Kì thi học kì 1 đã sắp tới, các bạn hãy tham khảo và tải về để các em cùng luyện tập, rèn luyện các kĩ năng nâng cao khả năng tính toán và khả năng làm bài độc lập của mình nhé! Tất cả các tài liệu của VnDoc.còm đều là tài liệu miễn phí, mời các bạn cùng tải về!

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán 3 hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ.

Đánh giá bài viết
7 3.380
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm