Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2015 - 2016 là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các bạn học sinh muốn củng cố kiến thức Toán trong nửa đầu năm học lớp 11, ôn thi học kì 1 hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2015 - 2016 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai

Bộ đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2014 - 2015

Trường THPT Phan Ngọc Hiển

Tổ Toán

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Môn Toán, khối 11


Câu 1: (2.0 điểm)

Khai triển (x + y)6 thành đa thức bậc sáu.

Câu 2: (5.0 điểm)

Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Có bao nhiêu cách chọn 4 học sinh sao cho:

a) Số học sinh nam hoặc nữ tùy ý;

b) Phải có 2 nam và 2 nữ;

c) Phải có ít nhất 1 nữ.

Câu 3: (3.0 điểm)

Gieo một đồng tiền ba lần. Gọi A là biến cố "mặt ngửa xuất hiện ít nhất một lần". Tính xác suất của biến cố A.

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11

Câu 1 (2.0 điểm)

Khai triển (x + y) thành đa thức bậc sáu.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2015 - 2016

= x6 + 6x5y + 15x4y2 + 20x3y3 + 15x2y4 + 6xy5 + y6

Câu 2 (5.0 điểm)

a) Số cách chọn 4 học sinh (nam hoặc nữ tùy ý) là:

C440 = 91390 (cách)

b) Số cách chọn 4 học sinh phải có 2 nam và 2 nữ là:

C225.C215 = 31500 (cách)

c) Số cách chọn 4 học sinh phải có ít nhất 1 nữ là:

C440 - C425 = 78740 (cách)

Câu 3 (3.0 điểm)

Gieo một đồng tiền ba lần. Gọi A là biến cố "mặt ngửa xuất hiện ít nhất một lần".

Không gian mẫu: Ω = {SSS, SSN, SNS, NSS, SNN, NSN, NNS, NNN}

Suy ra n(Ω) = 8

A = {SSN, SNS, SNS, NSS, SNN, NSN, NNS, NNN}

Suy ra n(A) = 7

Vậy xác suất của biến cố A là: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2015 - 2016

Đánh giá bài viết
1 708
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm