Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 hệ thống lại được kiến thức môn Toán học kì 1, đơn vị kiến thức nào cần ôn tập lại, cần bổ sung thêm, giúp cho các bài kiểm tra học kì 1 lớp 3 đạt kết quả cao.

TRƯỜNG TIỂU HỌC …………….

Họ và tên:………….……………………….

Lớp :…………………………………………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2019– 2020

Môn: Toán – Lớp 3

Thời gian làm phần viết: 40 phút

Ngày … tháng… năm 2019

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (M1 – 1đ)

Đồng hồ bên chỉ:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

A. 10 giờ 10 phút

B. 2 giờ 10 phút

C. 10 giờ 2 phút

Câu 2: Giá trị của biểu thức 45 + 27 : 3 là: (M2 – 1đ)

A. 24

B. 36

C. 54

Câu 3: 3m 8cm = .... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (M2 – 1đ)

A. 38

B. 308

C. 380

Câu 4: Cho số bé là 5, số lớn là 35. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé ? (M3 – 1đ)

A. 8 lần

B 9 lần

C. 7 lần

Câu 5: Hình vẽ (Hình dưới) có số góc vuông là: (M1 -1đ)

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

A. 2

B. 3

C. 4

Câu 6: Chữ số 6 trong số 461 có giá trị là: (M-1)

A. 600

B. 60

C. 61

Câu 7: Trong các số 24,51,62 số chia cho 5 có số dư lớn nhất là số nào? (M4 – 1đ)

A. 24

B. 51

C. 62

Câu 8: Giá trị của X trong phép tính: 926 - x = 175 (M3 – 1đ)

A. 951

B. 751

C. 851

Câu 9: Đặt tính rồi tính: (M2 – 1đ)

a) 106 x 8

b) 480 : 6

Câu 10: Một cửa hàng có 104kg gạo, cửa hàng đã bán đi 1/4 kg gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo? (M3 -1 đ)

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Câu 1: A (1đ)

Câu 2: C (1đ)

Câu 3: B (1đ)

Câu 4: C (1đ)

Câu 5: A (1đ)

Câu 6: B (1đ)

Câu 7: A (1đ)

Câu 8: B (1đ)

Câu 9: 1đ)

- Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0.5 điểm

a) 848

b) 80

Câu 10: (1đ)

Bài giải

Số kg gạo cửa hàng đã bán đi là: (0.25)

104 : 4 = 26 (kg) (0.25)

Số kg gạo cửa hàng còn lại là: (0.25)

104 - 26 = 78 (kg) (0.25)

Đáp số: 78 kg

3. Ma trận Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng cộng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tính cộng, trừ trong phạm vi 1000.

Số câu

1

1

1

2

1

1

7

Số điểm

1.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

7.0

Câu số

6

2

9

4,8

10

7

Đại lượng và đo đại lượng: xăng -ti-mét.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1.0

1.0

2.0

Câu số

1

3

Yếu tố hình học: hình tứ giác.

Số câu

1

1

Số điểm

1.0

1.0

Câu số

5

Tổng cộng

Số câu

3

2

1

2

1

1

10

Số điểm

3.0

2.0

1.0

2.0

1.0

1.0

10.0

Tỉ lệ điểm cho mức độ nhận thức

30%

30%

30%

10%

Các bạn cần lập kế hoạch sử dụng quỹ thời gian của các bạn phù hợp cho việc ôn thi cuối kì 1 nhé, hãy ôn tập những kiến thức trọng tâm để tránh tình trạng ôn tập lan man. Chỉ cần các bạn chăm chỉ, đều đặn học theo kế hoạch thì việc ôn tập môn Toán học kì 1 nhất định sẽ trở lên dễ dàng hơn nhất nhiều.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán 3 hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ.

Đánh giá bài viết
5 3.082
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm