Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 trường Tiểu Học Ngô Gia Tự năm 2018 - 2019

Đề kiểm tra định kì học kì 1 môn Tin học 3 năm 2018 - 2019

Đề thi học kì 1 môn Tin học 3 trường Tiểu Học Ngô Gia Tự năm 2018 - 2019 hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Tin học lớp 3, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao, đồng thời sẽ giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Tin học 3.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIN HỌC CUỐI HỌC KÌ I LỚP 3

Mạch

kiến thức,

kĩ năng

(Chủ đề)

Số câu &

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỉ lệ %

TNKQ

TN TL

TNKQ

TN TL

TNKQ

TN

TL

TNKQ

TN

TL

Tổng điểm

%

Làm quen với máy tính

Số câu

2

2

4

Số điểm

1

1

2

20%

Chơi cùng máy tính

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

10%

Em tập gõ bàn phím

Số câu

2

1

1

4

Số điểm

1

0,5

3

4,5

45%

Em tập vẽ

Số câu

1

1

2

Số điểm

0,5

2

2,5

25%

Tổng

Số câu

6

4

1

1

12

Số điểm

3

2

2

3

10

100%

Trường Tiểu Học Ngô Gia Tự

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Họ và tên:............

Năm học: 2018– 2019

Lớp: 3....

Môn: Tin Học 3

Thời gian làm bài 40 phút

Điểm

Nhận xét của giáo viên

A: Lý thuyết (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Các bộ phận quan trọng của máy tính gồm?

A. Màn hình, bàn phím. B. Thân máy

C. Chuột D. Cả A, B, C

Câu 2. Trong máy tính có mấy dạng thông tin cơ bản?

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

Câu 3. Trên hàng phím cơ sở hai phím F và J gọi là hai phím có gai? Vì sao?

A. Để gõ phím B. Làm mốc cho việc đặt các ngón tay

C. Gõ phím bằng 10 ngón D. Làm điểm xuất phát khi gõ phím

Câu 4. Bộ phận nào của máy tính được coi là có chứa bộ não điều khiển mọi hoạt động của máy tính?

A. Chuột B. Thân máy

C. Màn hình D. Bàn phím

Câu 5. Em nhấn phím nào để bắt đầu lượt chơi mới trò chơi Block, Stick, Dots?

A. F1 B. F2

C. F3 D. F4

Câu 6. Những phím dưới đây thuộc hàng phím nào?

Đề kiểm tra định kì học kì 1 môn Tin học 3 năm 2018 - 2019

A. Hàng phím trên B. Hàng phím dưới

C. Hàng phím số D. Hàng phím cơ sở

Câu 7. Để khởi động trò chơi hoặc phần mềm Paint em thực hiện thao tác sử dụng chuột nào?

A. Nháy chuột B. Nháy đúp chuột

C. Di chuyển chuột D. Kéo thả chuột

Câu 8. Chỉ ra biểu tượng phần mềm Mario?

Đề kiểm tra định kì học kì 1 môn Tin học 3 năm 2018 - 2019

Câu 9. Trong phần mềm Mario muốn kết thúc bài tập gõ giữa chừng em nhấn phím nào?

A. Alt B. Shift

C. Ctrl D. ESC

Câu 10. Trong phần mềm Paint để chọn màu vẽ em nháy nút chuột nào?

A. Trái chuột B. Phải chuột

C. Đúp chuột D. Cả A, B, C

B: Thực hành (5 điểm)

Câu 1.(3 điểm) Hãy mở phần mềm Mario.

a, Nháy chuột tại mục Add Bottom Row để tập gõ các phím thuộc hàng cơ sở và các phím thuộc hàng dưới

b, Nháy chuột vào khung tranh số 1 để chọn bài luyện gõ tương ứng.

c, Lần lượt gõ các phím xuất hiện trên đường đi của Ma-ri-ô.

Câu 2. (2 điểm) Mở tệp Tomau5.bmp. Tô màu bằng màu nền theo mẫu ở hình sau.

Đề kiểm tra định kì học kì 1 môn Tin học 3 năm 2018 - 2019

Đáp án – biểu điểm tin học lớp 3 học kì 1

A: Lí thuyết (5 điểm)

Mỗi ý đúng 0,5 điểm

Câu 1 – D

Câu 2 – C

Câu 3 – B

Câu 4 – B

Câu 5 – B

Câu 6 - D

Câu 7 – B

Câu 8 – A

Câu 9 – D

Câu 10 - A

B. Thực hành(5 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

- Học sinh chọn đúng theo yêu từng phần a, b, c 1 điểm.

- Học sinh gõ đúng các phím xuất hiện trên đường đi của Mario 2 điểm.

- Gõ sai hoặc gõ thiếu trừ 0,25 điểm

Câu 2 (2 điểm)

- Học sinh tô màu được hình vẽ 2 điểm.

- Học sinh tô màu thiếu hoặc sai trừ 0,25 điểm.

Ngoài Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 trường Tiểu học Ngô Gia Tự năm 2018 - 2019 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán, Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
14 4.560
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học

    Xem thêm