Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Quang Diêu - An Giang

Trang 1/7 - Mã đề 178
TRƯỜNG THPT NGUYỄN QUANG DIÊU
TỔ TOÁN
KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Toán - Lp 11
ĐỀ CHÍNH THỨC Thi gian: 90 phút (Không k thi gian phát đề)
(Đề gm có 5 trang) Mã đề
178
Họ và tên:………………………………………….Lớ
p
:……………SBD...…………….………
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1. Cho hình chóp
.SABC
()
SA ABC^
tam giác
ABC
vuông tại
B
. Khẳng định nào sau
đây đúng ?
A.
AB SB^
. B.
BC SC^
.
C.
AB SC^
. D.
BC SB^
.
Câu 2. Đạo hàm của hàm số
2
23
2
xx
y
x

bằng biểu thức có dạng

2
2
2
'
ax bx c
y
x

. Tính
Sabc
.
A.
0S
. B.
10S
. C.
12S
. D.
6S
.
Câu 3.
Cho hình chóp
.SABCD
SA ABCD
ABCD
là hình chữ nhật . Khẳng định nào sau
đây
sai ?
A.
SA BD^
. B.
CD SD^
.
C.
BD SC^
. D.
AB BC^
.
Câu 4. Cho
2
tanyxx k




. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
2
1
'
cos
y
x
=
. B.
2
1
'
cos
y
x
-
=
. C.
2
1
'
sin
y
x
-
=
. D.
2
1
'
sin
y
x
=
.
Câu 5. Cho sin cosyxx. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
'cos sinyxx=-
. B.
'cossinyxx=- -
.
C.
'cos sinyxx=+
. D.
'cossinyxx=- +
.
S
A
C
B
D
S
A
C
B
Trang 2/7 - Mã đề 178
Câu 6. Cho hình chóp
.SABC
SA ABC
tam giác
ABC
vuông tại
B
. Gọi
H
là hình chiếu
của
A
lên cạnh
SB
. Khẳng định nào sau đây đúng
?
A.
(
)
(
)
AHC ABC^ .
B.
(
)
(
)
AHC SBC^ .
C.
(
)
(
)
AHC SAB^ .
D.
(
)
(
)
AHC SAC^ .
Câu 7. Tính
3
32
45
37
lim
nn
nn


.
A.
1
4
. B.
1
2
. C.
1
3
.
D.
1.
Câu 8. Biết
2
1
32
lim 5
1
x
xmx
x
+-
=
-
. Tìm tham số thực m.
A. 5m = . B.
1m =-
. C. 5m =- . D.
1m =
.
Câu 9.
Cho hình chóp
.SABCD
,SA ABCD
SA a
ABCD
là hình vuông
có cạnh bằng
a
. Tính khoảng cách
d
từ điểm
A
đến
mặt phẳng
SCD . Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
2
2
a
d =
. B. 2da= .
C.
3
2
a
d =
. D.
2
a
d =
.
Câu 10. Đạo hàm của hàm số
2
.2yxx x=-
có dạng
2
2
.
'
2
ax bx c
y
xx
++
=
-
.Tính
..Pabc=
.
A.
0.P =
B.
1.P =-
C.
1.P =
D.
2.P =
Câu 11. Đạo hàm của hàm số
2
1yx x=-+
bằng:
A.
1x -
. B.
21x +
. C.
21x -
. D.
1x +
.
Câu 12. Cho hàm số tanyx= . Hệ thức nào sau đây là đúng?
A.
2
10yy
¢
-+=. B.
2
10yy
¢
--=. C.
2
10yy
¢
+-=. D.
2
10yy
¢
++=.
S
A
C
B
H
D
S
A
C
B
Trang 3/7 - Mã đề 178
Câu 13. Tính
2
0
11
lim
x
xxx
x
+- ++
.
A.
1.-
B. 0. C. . D.
1
.
2
-
Câu 14. Giá trị của tham số
m
sao cho hàm số
()
42
khi 0
5
2khi0
4
x
x
x
fx
mx x
ì
ï
+-
ï
ï
>
ï
ï
=
í
ï
ï
ï
ï
ï
î
liên tục tại
0x
A.
3
. B.
1
8
. C.
4
3
. D.
1
2
.
Câu 15. Cho
.yuv
. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
'''yuv=+
. B.
'''yuv=
. C.
'' 'yuvuv=-
. D.
'' 'yuvuv=+
.
Câu 16.
Cho hình chóp
.SABCD
()
SA ABCD^
ABCD
là hình vuông . Khẳng
định nào sau đây đúng ?
A.
(
)
AC SCD^ . B.
(
)
AC SBD^ .
C.
(
)
BD SAD^
. D.
(
)
BD SAC^
.
Câu 17. Cho
2
2
1
231
lim
1
x
xx
L
x
-+
=
-
. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
1
4
L =-
. B.
1
2
L =-
. C.
2L =-
. D.
1
2
L =
.
Câu 18.
Cho hình chóp tứ giác đều
.SABCD
với
O
là tâm của đa giác đáy. Biết cạnh bên bằng
2a
3SO a . Tính góc giữa cạnh bên và mặt đáy.
A.
0
45
. B.
0
30
.
C.
0
90
. D.
0
60
.
D
S
A
C
B
O
D
S
A
C
B

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Quang Diêu - An Giang. Tài liệu gồm 28 câu hỏi trắc nghiệm, 3 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Quang Diêu - An Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 358
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm