Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Vật lý - Đề 1

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 9 - Đề 1

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Vật lý - Đề 1. Tài liệu giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề bài

Câu 1 (2,0 điểm):

a. Viết công thức tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện.

b. Nêu các tác dụng của ánh sáng? Lấy ví dụ

Câu 2 (2,0 điểm): Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4 400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu dây của cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu ?

Câu 3 (2,0 điểm): Lớp 9A có bạn An bị cận thị có điểm cực viễn nằm cách mắt 35cm. Bạn Bảo cũng bị cận thị có điểm cực viễn nằm cách mắt 45 cm

a. Theo em bạn nào cận nặng hơn? Vì sao?

b. Hai bạn đều phải đeo kính để khắc phục tật cận thị. Kính được đeo sát mắt. Đó là thấu kính loại gì? Kính của bạn nào có tiêu cự dài hơn

Câu 4 (3,0 điểm): Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng

d = 30cm, AB có chiều cao h = 1cm.

a) Hãy dựng ảnh A’B’ của AB.

b) Nhận xét đặc điểm của ảnh A’B’.

c) Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính biết chiều cao của ảnh là 0,7cm.

Câu 5 (1,0 điểm)

Bạn Tiên đổ 1,5 lít nước vào một ấm điện, sau đó cho dòng điện chạy qua ấm này trong một thời gian, nhiệt độ nước trong ấm tăng từ 20 đến 100. Tính phần điện năng mà dòng điện đã truyền cho nước. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Bỏ qua sự hao phí nhiệt.

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 9 môn Vật lý

Câu 1:

- CT: {P_{hp}} = \dfrac{{R.P}}{{{U^2}}}

- Các tác dụng của ánh sáng

+ TD nhiệt

+ TD sinh học

+ TD quang điện

Lấy đúng 3 VD

Câu 2:

Tóm tắt:

n1 = 4 400 vòng

n2 = 240 vòng

U1 = 220V

U2 = ?

Giải

Hiệu điện thế trên cuộn thứ cấp là:

Từ công thức \dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{n_1}}}{{{n_2}}}

\to  U2 = \dfrac{{{U_1}.{n_2}}}{{{n_1}}}

Thay số U2 = \dfrac{{220.240}}{{4400}} = 12V

Câu 3:

a) Bạn An cận nặng hơn vì điểm cực viễn của bạn An gần mắt hơn bạn Bảo

b)

- Kính cận là TKPK

- Kính bạn Bảo có tiêu cự dài hơn

Câu 4:

a)

- Vẽ đúng tia sáng thứ nhất.

- Vẽ đúng tia sáng thứ hai.

- Vẽ đúng tia phản xạ của tia sáng thứ nhất.

- Vẽ đúng tia phản xạ của tia sáng thứ hai.

Vẽ đúng ảnh.

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Vật lý - Đề 1

b) Ảnh thât, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

c) \Delta ABO  \sim \Delta A’B’O(g.g)

\begin{array}{l} \Rightarrow \dfrac{{OA'}}{{OA}} = \dfrac{{A'B'}}{{AB}}\\ \Rightarrow OA' = \dfrac{{OA.A'B'}}{{AB}}\\\end{array}

Thay số:

OA' = \dfrac{{30.0,7}}{1} = 21cm

Vậy khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là 21cm.

Câu 5: Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có:

Q = mc.(t2 - t1)= 1,5.4200.(100 - 20)= 504000J

....................................

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Vật lý - Đề 1. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 259
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Vật Lý

    Xem thêm