Đề thi thử THPT môn Sinh lần 1 năm 2015 trường THPT Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Đề thi thử THPT môn Sinh lần 1 năm 2015 trường THPT Nghĩa Hành, Quảng Ngãi là tài liệu luyện thi đại học môn Sinh mới nhất VnDoc gửi tới các bạn lần này với mong muốn cung cấp cho các bạn một kho tài liệu, đề thi đa dạng, phong phú, giúp các bạn ôn thi đại học môn Sinh được tốt nhất.

ĐỀ THI THỬ THPT MÔN SINH

Đề thi thử THPT môn Sinh năm 2015
THPT số 1 Nghĩa Hành - Quảng Ngãi - Mã đề 158

Câu 1. Khi các cá thể của một quần thể giao phối (quần thể lưỡng bội) tiến hành giảm phân hình thành giao tử đực và cái, ở một số tế bào sinh giao tử, một cặp nhiễm sắc thể thường không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Sự giao phối tự do giữa các cá thể có thể tạo ra các kiểu tổ hợp về nhiễm sắc thể là:

A. 2n; 2n-1; 2n+1; 2n-2; 2n+2.
B. 2n+1; 2n-2-2; 2n; 2n+2.
C. 2n-1; 2n+1; 2n-2; 2n+2.
D. 2n+1; 2n-1-1-1; 2n.

Câu 2. Cơ chế nào sau đây dẫn đến đột biến lệch bội?

A. Trong quá trình phân bào, một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể nào đó không phân li.
B. Trong quá trình phân bào, xảy ra trao đổi chéo không cân trong cặp nhiễm sắc kép tương đồng
C. Trong quá trình phân bào, tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân li.
D. Một đoạn nhiễm sắc thể nào đó bị đứt và được nối vào một nhiễm sắc thể khác trong tế bào.

Câu 3. Loại đột biến NST nào dưới đây được sử dụng để xác định vị trí gen trên nhiễm sắc thể?

A. Chuyển đoạn. B. Dị đa bội.
C. Lặp đoạn. D. Dị bội (lệch bội).

Câu 4. Ở một loài thực vật lưỡng bội: gen (A) quy định hoa đơn trội hoàn toàn so với alen (a) quy định hoa kép; gen (B) quy định cánh hoa dài trội hoàn toàn so với alen (b) quy định cánh hoa ngắn. Biết rằng 2 gen quy định 2 tính trạng trên cùng nhóm gen liên kết và cách nhau 20cm. Mọi diễn biến trong giảm phân và thụ tinh đều bình thường. Phép lai P: (đơn,dài) x (kép,ngắn) ® F1: 100% đơn, dài. Đem F1 tự thụ ® thu được F2. Cho các nhận kết luận sau:

(1) F1 có kiểu gen AB//ab chiếm tỉ lệ 32%
(2) F2 gồm 16 tổ hợp giao tử bằng nhau.
(3) F2 gồm 4 kiểu hình: 66%A-B-:9%A-bb:9%aaB-:16%aabb.
(4) Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp ở F2 chiếm 34%.
(5) Khi lai phân tích F1 thì đời con (Fa) gồm 40% cây kép, ngắn

Số kết luận đúng:

A. 4 B. 5 C. 3 D. 2

Đánh giá bài viết
1 2.117
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối B Xem thêm