Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Địa lí trường chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình lần 1

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT HOÀ BÌNH
-----------------------
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
HOÀNG VĂN THỤ
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA LẦN I
NĂM HỌC 2020 2021
Môn: Địa 12
Thời gian làm bài: 50 phút
đề: 507
MỤC TIÊU
- Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm, đúng với cấu trúc đề thi tốt nghiệp năm 2020
- Phần kiến thức: các câu hỏi nằm trong chương trình Địa 12, thuộc chuyên đề Địa tự nhiên
Việt Nam Địa lí dân Việt Nam.
- Phần năng: bao gồm các năng làm việc với Atlat, biểu đồ bảng số liệu.
- Mức độ câu hỏi từ nhận biết đến thông hiểu, vận dụng vận dụng cao; đề thi nhiều câu hỏi
hay, phù hợp cho nhiều đối tượng HS luyện tập, củng cố kiến thức.
Câu 1: Căn c vào Atlat Địa Việt Nam trang 15, cho biết c đô thị nào sau đây quy mô
dân số năm 2007 trên 1 triệu người?
A. Đà Nẵng, Cần Thơ.
B. Nội, Hải Phòng.
C. Biên Hoà, Vũng Tàu.
D. Việt Trì, Nam Định.
Câu 2: Sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Bắc - Nam nước ta do
A. Tin phong bán cầu Bắc hoạt động, độ cao địa hình.
B. Ảnh hưởng sâu sắc của biển Đông, hướng núi chính.
C. Có nhiều dãy núi đâm ngang ra biển, lãnh thổ hẹp ngang.
D. Hình dạng lãnh thổ, hoạt động của gió mùa Đông Bắc.
Câu 3: Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến n
A. Gió mùa Đông Bắc hoạt động.
B. Độ ẩm tương đối không khí cao.
C. Tổng lượng mưa trong năm lớn.
D. Hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh.
Câu 4: Tự nhiên nước ta phân hóa đa dạng giữa miền Bắc miền Nam do
A. Vị trí nằm trong vùng nhiệt đới.
B. Lãnh thổ kéo dài theo chiều kinh tuyến.
C. Tiếp giáp với vùng biển rộng lớn.
D. Vị trí địa lí kết hợp hình thể.
Câu 5: Đặc điểm nào sau đây đúng với vấn đề việc làm của nước ta hiện nay?
A. Tỉ lệ lao động thất nghiệp khu vực nông thôn cao hơn thành thị.
B. Tỉ lệ lao động thất nghiệp thành thị luôn cao hơn nông thôn.
C. Tỉ lệ lao động thiếu việc làm thành thị cao hơn nông thôn.
D. Nền kinh tế nước ta đáp ứng đủ nhu cầu việc làm cho lao động.
Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau được xếp vào loại đặc
biệt?
A. Nội.
C. Biên Hòa.
D. Hạ Long.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 13, cho biết đỉnh núi nào sau đây cao nhất miền
Tây Bắc Bắc Trung Bộ?
A. Phanxipăng.
B. Pu Trà.
C. Phu Luông.
D. Phu Hoạt.
Câu 8: n c vào Atlat Địa Việt Nam trang 14, cho biết Biển Hồ nằm trên cao nguyên nào
sau đây?
A. Đắk Lắk.
B. Pleiku.
C. Kon Tum.
D. Lâm Viên.
Câu 9: Nước ta tỉ lệ dân nông thôn còn lớn chủ yếu do
A. Dịch vụ phát triển chậm, số lao động đồng.
B. Gia tăng tự nhiên cao, tính mùa vụ phổ biến.
C. Đô thị hóa chậm, công nghiệp hóa hạn chế.
D. Trồng trọt chiếm ưu thế, nghề phụ hạn chế.
Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 9, cho biết trạm khí tượng nào sau đây lượng
mưa lớn nhất vào tháng XI?
A. Lạng Sơn.
B. Nha Trang.
C. Cà Mau.
D. Đà Lạt.
Câu 11: Cho bảng số liệu:
LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2009 2019
(Đơn vị: Nghìn người)
Năm
2009
2013
2017
2019
Khu vực I
24606,0
24399,3
21458,7
18831,4
Khu vực II
9561,6
11086,0
14104,5
16456,7
Khu vực III
13576,0
16722,5
18145,1
19371,1
(Nguồn: Niên giám thống 2019, NXB Thống kê, 2020)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng lao động phân theo khu vực kinh tế nước ta
giai đoạn 2009 - 2019, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Tròn.
B. Miền.
C. Cột.
D. Đường.
Câu 12: Biện pháp ch yếu để giảm tỉ lệ thiếu việc làm nông thôn nước ta hiện nay
A. Đa dạng các hoạt động kinh tế.
B. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
C. Mở rộng các loại hình đào tạo.
D. Thực hiện tốt chính sách dân số.
Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 4 5, cho biết đảo Phú Quốc thuộc tỉnh nào sau
đây?
A. Sóc Trăng.
B. Mau.
C. Kiên Giang.
D. Bạc Liêu.
Câu 14: Biện pháp m hiệu quả nhằm chống xói mòn đất đai vùng đồi núi nước ta
A. Làm ruộng bậc thang.
B. Bón phân hóa học
C. Đào hố vẩy cá.
D. Tích cực trồng rừng.
Câu 15: Sự phân bố lại dân lao động trên phạm vi cả nước ch yếu nhằm
A. Khai thác tốt i nguyên, sử dụng lao động hợp .
B. Thay đổi cấu tuổi, khai thác hợp tài nguyên.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. Giảm bớt số lao động, nâng cao chất lượng sống.
D. Giải quyết vấn đề việc làm, giảm gia tăng dân số.
Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 10, tháng đỉnh của sông Công, sông
Hồng sông Đà Rằng lần lượt c tháng
A. 11, 8, 10.
B. 9, 8, 10.
C. 10, 8, 11.
D. 10, 8, 9.
Câu 17: Nguyên nhân chủ yếu làm cho đất đai nước ta dễ bị suy thoái do
A. Địa hình đồi núi thấp, mưa lớn tập trung theo mùa.
B. Chế độ mưa phân hóa theo mùa, độ dốc của địa hình.
C. Nhiệt ẩm cao, mưa theo mùa, địa nh nhiều đồi núi.
D. Địa hình nhiều đồi núi, đất đá vụn bở dễ bóc mòn.
Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 10, cho biết sống nào sau đây thuộc hệ thống
sông Thái Bình?
A. Lục Nam.
B. Chảy.
C. m.
D. Lô.
Câu 19: Thiên nhiên vùng đồi núi Đông Bắc mang sắc thái
A. Cận xích đạo gió mùa.
B. Ôn đới gió mùa.
C. Cận nhiệt đới gió mùa.
D. Nhiệt đới ẩm gió mùa.
Câu 20: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH DÂN S MỘT SỐ VÙNG NƯỚC TA, NĂM 2019
Vùng
Diện tích (km
2
)
Dân số (nghìn người)
Trung du miền núi Bắc Bộ
95 221,9
12 569,3
Tây Nguyên
54 508,3
5 861,3
Đông Nam Bộ
23 552,8
17 930,3
Đồng bằng sông Cửu Long
40 816,4
17282,5
(Nguồn: Niên giám thống Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số của các vùng nước ta,
năm 2019? A. Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn Đông Nam Bộ.
B. Tây Nguyên cao hơn Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Trung du miền núi Bắc Bộ cao hơn Đông Nam Bộ.
D. Trung du miền núi Bắc Bộ cao hơn Tây Nguyên.
Câu 21: Số dân đô thị nước ta ngày càng tăng do
A. Ngành nông - lâm - ngư phát triển.
B. Tác động của quá trình công nghiệp hoá.
C. Đời sống dân thành thị ngày càng cao.
D. Phân bổ lại dân giữa c khu vực.
Câu 22: Cho biểu đồ:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 môn Địa lí có đáp án

Đề thi thử THPT 2021 môn Địa lí trường chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình lần 1 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn chi tiết, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Tham khảo: Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia năm 2021 môn Địa lý

Để giúp các em học sinh lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia hiệu quả, VnDoc giới thiệu chuyên mục Đề thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi khác nhau, với đầy đủ môn thi, sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Địa lí trường chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình lần 1. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Địa lý

    Xem thêm