Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán lần 1 trường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh

Trang 1/7 - Mã đề 001
SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021-LẦN 1
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 50 câu)
(Đề có 7 trang)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ................
Câu 1: Đạo hàm của hàm số
2
ln(1 )yx= +
A.
2
2
1
x
x+
. B.
2
2
1
x
x
+
. C.
2
1
x
x+
. D.
2
1
1 x+
.
Câu 2: Đồ thị m số
đường tiệm cận đứng là đường thẳng
A.
1.y =
B.
2.y =
C.
2.
x =
D.
1.x =
Câu 3: Tìm h nguyên hàm ca hàm s
( )
2
3sin .= fx x x
A.
( )
3
1
3cos .
3
=−+
f x dx x x C
B.
( )
2 3cos .=−+
f x dx x x C
C.
( )
3
11
cos .
33
=++
f x dx x x C
D.
( )
3
1
3cos .
3
=++
f x dx x x C
Câu 4: Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như sau:
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng
( )
;1
−∞
.
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( )
1; 1
.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
( )
1; +∞
.
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( )
1; 3
.
Câu 5:Trong không gian
Oxyz
, hình chiếu vuông góc của điểm
(
)
2;1; 1M
trên trục
Oy
tọa đ
A.
( )
0;0; 1
. B.
( )
2;0; 1
. C.
( )
0;1;0
. D.
( )
2;0;0
.
Câu 6: Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số
ax b
y
cx d
+
=
+
với a,
b, c, d là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
y' 0 x 2< ∀≠
. B.
y' 0 x 3> ∀≠
.
C.
y' 0 x 2> ∀≠
. D.
y' 0 x 3< ∀≠
.
Câu 7: Nghiệm của phương trình
1
2 16
x
=
Mã đề 001
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/
Trang 2/7 - Mã đề 001
A.
3.x =
B.
7.
x =
C.
7.x =
D.
3.
x
=
Câu 8: Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh a,
SA a
=
()SA ABCD
.
Thể tích khối chóp
.
S ABCD
bằng:
A.
3
3
a
. B.
3
6
a
. C.
3
2
3
a
. D.
3
a
.
Câu 9: Cho khối nón có bán kính đáy
2,r =
chiều cao
3.h =
Thể tích của khối nón đã cho là
A.
43
.
3
π
. B.
4
.
3
π
. C.
23
.
3
π
. D.
4 3.
π
.
Câu 10: Hàm số
( )
y fx=
liên tục và có bảng biến thiên trong đoạn
[ ]
1; 3
như hình bên. Gọi
M
là
giá trị lớn nhất của hàm số
( )
y fx=
trên đoạn
[ ]
1; 3
. Tìm mệnh đề đúng?
A.
( )
0Mf=
. B.
(
)
1Mf=
. C.
( )
3Mf=
. D.
( )
2Mf
=
.
Câu 11: Hình vẽ sau đây là đồ thị của một trong 4 hàm s cho dưới đây. Đó là hàm số o?
A.
42
32yx x=−−
. B.
32
32yx x=+−
. C.
32
32yx x=−+
. D.
3
32yx x=−−
.
Câu 12: Tập xác định của hàm số
2
x
y =
là:
A.
{ }
\0
. B.
[
)
0;+∞
. C.
.
D.
( )
0;+∞
.
Câu 13: Trong không gian Oxyz, cho
32 2ui jk=−+

. Tọa độ của
u
A.
(
)
3; 2; 2
. B.
( )
3; 2; 2
. C.
( )
2; 3; 2
. D.
(
)
2; 3; 2
.
Câu 14: Cho hàm số
( )
fx
xác định trên
\{0}
, liên tục trên mỗi khoảng xác định
và có bảng biến
thiên như sau
Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/
Trang 3/7 - Mã đề 001
A.
3.
B.
0.
C.
1.
D.
2.
Câu 15: S cạnh của một hình tứ diện là
A. 12. B. 4. C. 8. D. 6.
Câu 16: Cho hình tr bán kính R = a, mặt phẳng qua trục và cắt hình trụ theo một thiết diện
diện tích bằng
2
6a
. Diện tích xung quanh của hình trụ
A.
2
8 a
π
B.
2
6 a
π
. C.
3
8
a
π
. D.
6 a
π
.
Câu 17: Trong không gian với hệ tọa đ
Oxyz
, cho mặt cầu
( )
:S
2 22
( 3) ( 2) ( 4) 25xyz ++ +− =
.
Tìm tọa độ tâm
I
và tính bán kính
R
của mặt cầu
(
)
S
.
A.
( )
3; 2; 4I
,
25R =
. B.
( )
3; 2; 4I −−
,
25R =
.
C.
(
)
3; 2; 4I
−−
,
5R =
. D.
( )
3; 2; 4I
,
5R =
.
Câu 18: Cho hàm số
32
32=−+yx x
. Đồ thị của hàm số có điểm cực đại là
A.
(
)
0; 2
. B.
( )
0;2
. C.
( )
2; 2
. D.
( )
2;2
.
Câu 19: Giá trị lớn nhất của hàm số
( )
3
3fx x x=
trên đoạn
[ 3; 3]
bằng
A.
18
. B.
2
. C.
18
. D.
2
.
Câu 20: S giao điểm của đồ thị các hàm s
3
yx x
với trục hoành là
A.
1.
B.
2.
C.
0.
D.
3.
Câu 21: Cho
()Fx
là nguyên hàm của hàm số
2
() 3 2fx x x=
thỏa mãn
(0) 1F =
. Tính
(1) ?F
A.
( )
1 1.F =
B.
(
)
1 1.F =
C.
(
)
1 2.F =
D.
( )
1 2.F =
Câu 22: Cho các số thực dương
,ab
thỏa mãn
3log 2log 1.ab
+=
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
32
10.ab =
B.
32
10.ab+=
C.
3 2 10.ab+=
D.
32
1.ab+=
Câu 23: Cho hàm số
( )
=y fx
có bảng biến thiên như hình vẽ sau.
x
−∞
1
0
1
+∞
y
0
+
0
0
+
y
+∞
2
+∞
1
1
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để phương trình
( )
0−=fx m
có 4 nghiệm phân biệt.
A.
[ ]
1; 2m
. B.
( )
1; 2m
. C.
(
]
1; 2m
. D.
[
)
1; 2m
.
Câu 24: Khi đặt
2
logtx=
, phương trình
22
24
log 2log 2 0xx+ −=
trở thành phương trình nào sau đây?
A.
2
4 20
tt+− =
. B.
2
2 20
tt+− =
. C.
2
4 20tt
+ −=
. D.
2
2 2 10tt+ −=
.
Câu 25: S nghiệm nguyên của của bất phương trình
(
)
1
2
log 2 2x ≥−
A.
5.
B.
10.
C.
4.
D.
6.
Câu 26: Cho
,,
abc
các s thực dương khác 1. Hình vẽ bên đồ thị của ba hàm số
log , log , log
abc
y xy xy x= = =
.
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 1 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12, có đáp án, được biên soạn bám sát với đề thi thực, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em hoc sinh lớp 12 chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 273
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm