Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT
XUÂN
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2
Môn : TOÁN 12 (Đề chẵn)
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:..............................................................Lớp: .....................
Mã đề thi 104
Câu 1: Tìm tập xác định
D
của hàm số
1
2
3
31yx
.
A.
11
;;
33
D
 
. B.
1
\
3
D




.
C.
. D.
11
;;
33
D
 


.
Câu 2: Cho đường tròn
22
: 2 4 20 0C x y x y
. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A.
C
có bán kính
5R
. B.
C
không đi qua điểm
1;1A
.
C.
C
đi qua điểm
2;2M
. D.
C
có tâm
.
Câu 3: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
2
1x
y
x
21
1
x
y
x
, Chọn phát biểu đúng?
A. Đường tiệm cận đứng
2x
. B. Đường tiệm cận đứng
1y
.
C. Đường tiệm cận đứng
1x
. D. Đường tiệm cận đứng
2y
.
Câu 5: Tìm tập hợp tất cả các gtrị của tham số thực
m
để hàm số
3
2
mx
y
xm
đồng biến trên từng
khoảng xác định.
A.
6; 6
. B.
6; 6
6;6
.
Câu 6: Cho hàm số
y f x
có đạo hàm
22
4f x x x

,
x
. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại
2x 
B. Hàm số đã cho đạt cực đại tại
2x
C. Hàm số đã cho có
2
điểm cực trị D. Hàm số đã cho có
3
điểm cực trị
Câu 7: Cho bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hỏi đây là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số
sau?
A.
3
1
x
y
x
. B.
2
1
x
y
x
. C.
2
1
x
y
x
. D.
2
1
x
y
x

.
Câu 8: Tìm các giá trị của tham số
m
để đồ thị hàm số:
32
32y x x mx
điểm cực đại điểm
cực tiểu cách đều đường thẳng có phương trình:
1y x d
.
A.
0m
. B.
2m
. C.
9
2
m 
. D.
0
9
2
m
m

.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Câu 9: Cho tam giác
ABC
biết ba góc của tam giác lập thành một cấp số cộng một góc bằng
25
.
Tìm hai góc còn lại?
A.
65 0; 9

. B.
60 0; 9

. C.
60 ; 95
. D.
75 0; 8

.
Câu 10: Một chất điểm chuyển động theo quy luật
32
6 17s t t t
, với
t
(giây) khoảng thời gian
tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và
s
(mét) quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó.
Khi đó vận tốc
v
/ms
của chuyển động đạt giá trị lớn nhất trong khoảng 8 giây đầu tiên bằng:
A.
26 /ms
. B.
. C.
29 /ms
. D.
17 /ms
.
Câu 11: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, phép tịnh tiến theo vectơ
1;3v
biến điểm
1,2A
thành điểm
nào trong các điểm sau?
A.
–3;–4
. B.
1;3
. C.
3;4
. D.
2;5
.
Câu 12: Cho khối lăng trụ diện tích đáy bằng
2
3a
khoảng cách giữa hai đáy bằng
a
. Tính thể tích
V
của khối lăng trụ đã cho.
A.
3
3Va
. B.
3
9Va
. C.
. D.
3
3
2
Va
.
Câu 13: Hàm số
y f x
có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là
1;3
.
B. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là
1;1
.
C. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là
1; 1
.
D. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là
1; 1
.
Câu 14: Cho các số thực dương
a
,
b
thỏa mãn
2
log ax
,
2
log by
. Tính
23
2
logP a b
.
A.
23P x y
B.
23
P x y
C.
6P xy
D.
23
P x y
Câu 15: Cho
x
,
y
là hai số thực dương và
m
,
n
là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là sai?
A.
.
m n m n
x x x
. B.
.
mn
mn
x y xy
. C.
.
n
nn
xy x y
. D.
.
m
n n m
xx
.
Câu 16: Có bao nhiêu cách sắp xếp
6
học sinh theo một hàng dọc?
A.
720
. B.
46656
. C.
4320
. D.
360
.
Câu 17: Cho hàm số
logyx
. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A.
1
0
ln10
yx
x

.
B. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định.
C. Hàm số xác định với
0x
.
D. Phương trình
log xm
(
m
là tham số) có hai nghiệm phân biệt.
Câu 18:
21
lim
1
x
x
x

bằng
A.
2
. B.
1
. C.
2
. D.
1
.
Câu 19: bao nhiêu giá tr nguyên ca tham s
m
để hàm s
3 2 2
3 2 3 4 1y x m x m m x
nghch biến trên khong
0;1
.
A.
4
. B.
2
. C.
3
. D.
1
.
Câu 20: Công thức tính thể tích khối cầu bán kính
R
A.
3
VR
. B.
3
4
3
VR
. C.
3
1
3
VR
. D.
3
4VR
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Câu 21: Khối lập phương có đường chéo bằng
2a
thì có thể tích là.
A.
3
a
. B.
3
8
33
a
. C.
3
8a
. D.
3
22a
.
Câu 22: Biết rằng đồ thị cho ở hình vẽ dưới đây là đồ thị của một trong
4
hàm số cho trong
4
phương án
A
,
B
,
C
,
D
,
Đó là hàm số nào?
A.
32
2 6 4 3y x x x
B.
32
4 3 3y x x x
C.
32
5 4 3y x x x
D.
32
2 9 11 3y x x x
6
4
2
x
y
2
B
O
1
Câu 23: Cho hàm số
ax b
y
xc
đồ thị như hình bên với
, , .a b c
Tính giá trị của biểu thức
32T a b c
?
A.
7T 
. B.
12T
. C.
10T
. D.
9T 
.
Câu 24: Cho khối chóp
.S ABC
thể tích
V
. Các điểm
A
,
B
,
C
tương ứng trung điểm các cạnh
SA
,
SB
,
SC
. Thể tích khối chóp
.S A B C
bằng
A.
8
V
. B.
2
V
. C.
16
V
. D.
4
V
.
Câu 25: Cho hình chóp tứ giác đều
.S ABCD
cạnh đáy bằng
a
, cạnh bên hợp với đáy một góc
60
.
Thể tích
V
của khối chóp
.S ABCD
bằng
A.
3
3
3
a
V
. B.
3
6
3
a
V
. C.
3
3
2
a
V
. D.
3
6
6
a
V
.
Câu 26: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số
fx
đạt cực đại tại
2x
. B. Hàm số
fx
đạt cực tiểu tại
1x 
.
C. Hàm số
fx
đạt cực tiểu tại
2x 
. D. Hàm số
fx
đạt cực đại tại
2x 
.
Câu 27: Cho hình chóp
.S ABC
,
SA
vuông góc mặt phẳng
()ABC
; tam giác
ABC
vuông tại
B
. Biết
2SA a
,
AB a
,
3BC a
. Khi đó bán kính
R
của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Nguyễn Viết Xuân

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 266
Sắp xếp theo

    Thư viện Đề thi

    Xem thêm