Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Đại học Hồng Đức - Thanh Hóa

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: Toán
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
Mã đề thi 123
Câu 1. Giá trị
pq
của khối đa diện lồi, đều loại
;pq
không thể bằng
A.
0
. B. 2. C.1. D.
3
.
Lời giải
Chọn D.
Có
5
loại khối đa diện lồi, đều là
3; 3 ,
3; 4 ,
4;3 ,
3; 5 ,
5;3 . Vậy ta chọn D.
Câu 2. Cho khối tứ giác đều .S ABCD tất cả các cạnh bằng 2a . Tính theo a thể tích của khối chóp
.SABCD.
A.
3
4
3
a
. B.
3
3a . C.
3
15
3
a
.
D.
3
32
3
a
.
Lời giải
Chọn D.
2a
2a
O
D
A
C
B
S
Gọi O là tâm hình vuông ABCD . Khi đó SO là đường cao của hình chóp.
1
2
2
AO AC a
22
42 2SO a a a
2
4
ABCD
Sa
Suy ra
23
.
14
.2.4 2
33
S ABCD
Vaaa
3
32
3
a
.
Câu 3. Cho

dx 2
b
a
fx 

dx 3
b
a
gx
. Tính
 
23dx
b
a
Ifxgx


.
A.
13I 
. B.
13I
. C. 5I  . D.
5I
.
Lời giải
Chọn A.
 
23dx
b
a
Ifxgx

 
2f dx 3 dx
bb
aa
xgx


2. 2 3.3 13 .
Câu 4. Cho
237
log 3 ,log 5 ,log 2abc. Tính
140
log 63 theo , ,abc.
A.
21
2
ac
a abc b

.
B.
21
21
bc
c abc

.
C.
21
21
ac
c abc

.
D.
31
2
ab
a abc b

.
Lời giải
Chọn C.
2
2
22
140
(2 .5.7)
22
2log 3 log 7
log 63 log (3 .7)
2 log 5 log 7


223
log 5 log 3.log 5 ab
140
1
2
21
log 63
1
21
2
a
ac
c
c abc
ab
c



.
Câu 5. Cho bảng biến thiên của hàm số ( )
y
fx như hình vẽ bên dưới. Đồ thị hàm số đã cho có tổng số bao
nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang ?
x - 2 +∞
y 6 +
2 3
A. 1. B. 2. C. 0. D.3.
Lời giải
Chọn D.
TXĐ của hàm số là
\2D .
• Ta thấy chỉ có 1 giá trị
0
x
0
()
lim
xx
y
hoặc
0
()
lim
xx
bằng  hoặc

(
(2)
lim
x
y
)
Đồ thị có 1 tiệm cận đứng là đường 2x .
lim 6, lim 3
xx
yy
 
 Đồ thị có 2 tiệm cận ngang là đường 6y 3y .
Vậy có tất cả 3 tiệm cận đứng và ngang.
Câu 6. Tính tổng
123 10
10 10 10 10
2 3 ... 10TC C C C
.
A.
2048T
. B.
5120T
. C.
1024T
. D.
512T
.
Lời giải
Chọn B.
Ta có:

10
0 1 2 2 3 3 10 10
10 10 10 10 10
1 ...
x
CxCxCxC xC
Lấy đạo hàm 2 vế:

9
1223 910
10 10 10 10
10 1 2 3 ... 10
x
CxCxC xC
Cho
123 10 9
10 10 10 10
1 2 3 ... 10 10.2 5120xCCC C
.
Câu 7. Cho hình chóp tam giác
.O ABC
đôi một vuông góc với nhau.Gọi
H
hình chiếu của
O
lên mt
phẳng
A
BC
.Kí hiệu
1
S
,
2
S ,
3
S
S
lần lượt là diện tích các tam giác
OAB
,
OAC
,
OBC
ABC
. Xét các khẳng định sau:
1)
2222
1111
OH OA OB OC

3)
H
là trọng tâm tam giác
ABC
.
2) Tam giác
ABC
là tam giác nhọn
4)
2 222
123
SSSS
Số khẳng định sai trong các khẳng định trên là
A.
3
. B.
0
. C. 1. D. 2 .
Lời giải
Chọn C.
+ Ta dễ dàng chứng minh
H
là trực tâm
ABC
Nên
222
111
OH OA OI

(
A
HBC
tại
I
)
22 2
111
OA OB OC

+ Vì
H
là trực tâm
A
BC
Suy ra
ABC
là tam giác nhọn
Câu 8. Tìm phần ảo của số phức
z
thỏa mãn

212iz i
A.
3
5
. B.
2
i
. C.
4
5
. D.
3
2
i
.
Lời giải
Chọn A.
Ta có

12 4 3
212
255
i
iz i z i
i

.
Câu 9. Cho biết

1
0
d 2018fxx
. Tính tích phân
1
1
d
12018
x
f
xx
A.
2018
I
e
. B.
2018I
. C.
1009I
. D.
2019I
.
Lời giải
Chọn B.
Ta có hàm
yfx là hàm số chẵn trên

1; 1
, nên


11
00
d d 2018Ifxxfxx

Câu 10. Cho số phức z môđun bằng
2018
và
w
số phức thỏa mãn biểu thức
11 1
zwzw

. Môđun
của số phức
w
bằng
A.
2018
. B.
2019
.
C.
2017
. D. 2019 .
Lời giải
Chọn A.
Từ giả thiết ta có
11 1
zwzw



2
0
zw zw
zw z w


, suy ra
2
2
13
22
iw
zw








Khi đó
13
22
i
zw





hoặc
13
22
i
zw





2018
13
44
w
2018
.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Đại học Hồng Đức - Thanh Hóa, với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Đại học Hồng Đức - Thanh Hóa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 267
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm