Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Phan Bội
Châu, Nghệ An năm học 2017 - 2018
Trang 1/6
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYN SINH VÀO LP 10
TRƯNG THPT CHUYÊN PHAN BI CHÂU
NĂM 2017-2018
Môn thi: Toán ; Thi gian làm bài: 150 phút
Câu
Ni dung
Đim
Câu 1
(7,0
đim)
3x 7 x 4 14 x 4 20 (1)
x4
0,5
7
(3x 20)(1 ) 0
2 x 4 x 4
0,5
20
x (Loai)
3
7
1 0 (2)
2 x 4 x 4


0,5
(2) 2( x 4 3) ( x 4 1) 0
0,5
x 4 3 x 4 1
0,5
x5
0,5
2
2
6x 4y 2 (x 1) (1)
6y 4x 2 (y 1) (2)
22
6x 4y 2 (6y 4x 2) (x 1) (y 1)
0,5
(x y 2)(x y 2) 0
0,5
x y 2 0
x y 2 0
0,5
(1) 3x 20 7(2 x 4 x 4) 0
0,5
21
(x 5)( ) 0
Trang 2/6
y x 2
y 2 x
0,5
2
x 8x 9 0
0,5
x 1 y 1
x 9 y 11
0,5
2
x9
0,5
x 3 y 1
x 3 y 5
0,5
Vy h đã cho có các nghiệm (-1;1), (9;11), (3;-1), (-3;5)
0,5
Câu 2
(2,0
đim)
S(n) n.
0,5
1 n 2016
2
(n 1)(n 2016) 0 n 2017n 2016 0
22
n 2017n 10 n 2017n 2016 0 S(n) 0
0,5
Nếu n = 2017 thì tha mãn
2
n 2017 1 n 2017n n.
22
n 2017n 10 n 2017n n S(n) n
0,5
Câu3
(2,0
đim)
c a.
2 2 2
a b c 3
( ) ( ) 4( ) .
a b b c c a 2
2
2
2
a 1 a
( ) (1)
a b 4 a b
b 1 b
( ) (2)
b c 4 b c
c 1 c
( ) (3)
c a 4 c a






0,5
0,5
Nếu
n 2017
thì

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An năm học 2017 - 2018 là đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2017 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh để thêm tài liệu tham khảo ôn tập và củng cố thêm kiến thức chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh sắp tới đây. Chúc các bạn thành công!

Đánh giá bài viết
17 7.249
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm