Bài tập nằm một chỗ vừa giúp giảm cân vừa tăng tuổi thọ

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Chỉ với một tư thế nằm đưa chân lên tường - bài tập "nằm một chỗ" là động tác cơ bản trong yoga, rất nhẹ nhàng mà hiệu quả với sức khỏe cũng như việc giảm cân đấy!
Bài tập vận động Xem thêm