Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

Chất nào sau đây vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa 

Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử được biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. Từ đó bạn đọc vận dụng vào trả lời các câu hỏi lý thuyết tương tự. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây. 

Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử?

A. H2S.

B. O3.

C. SO2.

D. H2SO4.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Oxi có số oxi hóa là 0 và -2

S có số oxi hóa là -2, 0, +4, +6 => S0 và S+4 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử

=> Trong 4 đáp án có SO2 (S+4) thỏa mãn

Đáp án C

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử?

A. Cl2, O3 và S

B. S, Cl2, Br2

C. Na, F2, S

D. Br2, O2, Ca

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Câu nào sau đây đúng khi nói về tính chất hoá học của lưu huỳnh?

A. Lưu huỳnh không có tính oxi hoá, tính khử.

B. Lưu huỳnh chỉ có tính oxi hoá.

C. Lưu huỳnh có tính oxi hoá và tính khử.

D. Lưu huỳnh chỉ có tính khử.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3. Chất nào sau đây không có tính khử?

A. S

B. SO2

C. SO3

D. H2S

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Cặp chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

A. H2S và SO2.

B. H2S và S.

C. S và SO2.

D. SO2 và H2SO4

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 5. Cặp chất nào sau đây chỉ có tính oxi hóa?

A. H2S và SO2.

B. H2S và S.

C. S và SO2.

D. O2 và O3

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 6. Trong hợp chất nào nguyên tố lưu huỳnh không có khả năng thể hiện tính oxi hóa?

A. SO2

B. H2SO4

C. KHS

D. SO3

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 7. Dãy nào sau đây có khả năng thể hiện cả tính oxi hoá và tính khử?

A. O2; S; SO2.

B. S; SO2; Cl2.

C. O3; H2S; SO2.

D. H2SO4; S; Cl2.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 8. SO2 thể hiện tính khử trong phản ứng nào dưới đây?

A. SO2 + Na2O → Na2SO3

B. SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

C. SO2 + H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4

D. SO2 + NaOH → Na2SO3 + H2O

Xem đáp án
Đáp án B

---------------------------------------

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu bổ ích nhé.

Đánh giá bài viết
1 8.990
Sắp xếp theo

Hóa 10 - Giải Hoá 10

Xem thêm