Bài tập thể dục buổi sáng thúc đẩy quá trình trao đổi chất

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tập thể dục, dù cho là với mục đích nào thì cũng là giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể làm tăng nhịp tim, tăng độ dẻo dai cho cơ bắp, tăng cường sức mạnh cho các cơ thể. Áp dụng các bài tập sau đây giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất cho bạn rất hiệu quả.
Bài tập vận động Xem thêm