Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật JLPT N3

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật N3 thể hiện khả năng tiếng Nhật của bạn ở trình độ Low Intermediate (Hạ cấp), ước chừng số lượng từ vựng cần học là 3,750 từ và số lượng chữ Kanji là 650 từ. Mời các em tải đề thi năng lực tiếng nhật n3 dưới đây về và thi thử, đánh giá năng lực bản thân.
Ngoại ngữ Xem thêm