Luyện dịch Việt - Anh

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Luyện dịch Việt - Anh 5,5 MB 25/12/2014 6:33:00 SA
Luyện dịch Việt - Anh là tập sách hỗ trợ dịch tài liệu từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh rất hữu ích dành cho các bạn muốn nâng cao khả năng dịch tài liệu. Tài liệu gồm cả lý thuyết và bài tập, giúp các bạn học thêm từ vựng và nắm được nguyên tắc khi dịch bài.
Xem thêm các thông tin về Luyện dịch Việt - Anh
Ngoại ngữ Xem thêm