Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 10

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì? là tài liệu học tập lớp 6 hay và bổ ích được Thư viện VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, nhằm giúp các em hoàn thành các câu hỏi trong sách giáo khoa Tin 6 một cách đầy đủ và chính xác, từ đó đạt kết quả khi thi học kì 1 lớp 6, thi học kì 2 lớp 6.

Câu 1 (trang 69 sgk Tin học lớp 6):

Em hãy thử hình dung nếu máy tính không có hệ điều hành điều gì sẽ xảy ra?

Trả lời:

Theo em nếu như máy tính không có hệ điều hành thì máy tính sẽ không hoạt động được hoặc rất khó để giao tiếp với máy tính vì hệ điều hành là cầu nối giữa người dùng và phần cứng máy tính.

Câu 2 (trang 69 sgk Tin học lớp 6):

Hệ điều hành là phần mềm hay phần cứng?

Trả lời:

Hệ điều hành là phần mềm.

Câu 3 (trang 69 sgk Tin học lớp 6):

Hãy nêu sự khác nhau cơ bản giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng?

Trả lời:

Sự khác nhau cơ bản giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng: Hệ điều hành là chương trình tổ chức việc quản lí, điều phối các bộ phận chức năng của máy tính sao cho chúng hoạt động một cách nhịp nhàng, chính xác và phải được cài đặt đầu tiên vào máy tính. Còn phần mềm ứng dụng là chương trình đáp ứng những yêu cầu ứng dụng cụ thể và chỉ có thể cài đặt vào máy tính nếu máy tính đã cài ít nhất một hệ điều hành.

Câu 4 (trang 69 sgk Tin học lớp 6):

Hệ điều hành có những nhiệm vụ gì đối với máy tính?

Trả lời:

Những nhiệm vụ của hệ điều hành đối với máy tính:

  • Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.
  • Cung cấp giao diện cho người dùng.
  • Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính.

Câu 5 (trang 69 sgk Tin học lớp 6):

Phần mềm nào được cài đầu tiên trong máy tính?

Trả lời:

Hệ điều hành là phần mềm được cài đầu tiên trong máy tính.

Câu 6 (trang 69 sgk Tin học lớp 6):

Em hãy liệt kê các tài nguyên máy tính theo hiểu biết của mình?

Trả lời:

Theo hiểu biết của em, các tài nguyên máy tính bao gồm:

  • Phần cứng: màn hình, máy in, bàn phím, ram, card màn hình , chuột , ...
  • Phần mềm: gồm các phần mềm hệ thống và các phần mềm ứng dụng.
    • Phần mềm hệ thống: hệ điều hành,...
    • Phần mềm ứng dụng: Microsoft Word, Microsoft Excel,...
  • Dữ liệu lưu trong máy tính.
Đánh giá bài viết
23 2.717
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tin học lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Xem thêm