Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 8: Học toán với Geogebra

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 8

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 8: Học toán với Geogebra là tài liệu học tập lớp 6 hay và bổ ích được Thư viện VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, nhằm giúp các em hoàn thành các câu hỏi trong sách giáo khoa Tin 6 một cách đầy đủ và chính xác, từ đó đạt kết quả khi thi học kì 1 lớp 6, thi học kì 2 lớp 6.

Câu 1 (trang 60 sgk Tin học lớp 6):

Em hiểu thế nào về đối tượng toán học? Hãy trình bày suy nghĩ của mình.

Trả lời:

Đối tượng toán học: Phép tính, con số, điểm, góc... trong Geogebra sẽ là những đối tượng toán học. Chúng có các tính chất, thuộc tính, và đặc biệt chúng có thể di chuyển được.

Câu 2 (trang 60 sgk Tin học lớp 6):

Hãy thực hiện phép tính sau trong cửa sổ CAS:

0.24 – 15/4

5/9 : (1/11 - 5/22 ) + 5/9 : (1/15 - 2/3 )

Trả lời:

a) Nháy chọn biểu tượng GeoGebra ngoài màn hình máy tính để khởi động phần mềm → đặt con trỏ chuột về ô CAS số 1 và nhập biểu thức → ấn Enter trên bàn phím để ra kết quả như hình dưới đây.

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 8: Học toán với Geogebra

b) Nháy chọn biểu tượng GeoGebra ngoài màn hình máy tính để khởi động phần mềm → đặt con trỏ chuột về ô CAS số 1 và nhập biểu thức→ ấn Enter trên bàn phím để ra kết quả như hình dưới đây.

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 8: Học toán với Geogebra

Câu 3 (trang 60 sgk Tin học lớp 6):

Tính giá trị của các biểu thức sau trong cửa sổ của CAS:

(27∗75)/(63∗73 )

( 4/5-1/6 ) ∗ (2/3+ 1/4)2

Trả lời:

a) Nháy chọn biểu tượng GeoGebra ngoài màn hình máy tính để khởi động phần mềm → đặt con trỏ chuột về ô CAS số 1 và nhập biểu thức ấn Enter trên bàn phím để ra kết quả như hình dưới đây.

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 8: Học toán với Geogebra

b)

+ Cách 1: đặt con trỏ chuột về ô CAS số 2 và nhập biểu thức → ấn Enter trên bàn phím để ra kết quả như hình dưới đây.

+ Cách 2: đặt con trỏ chuột về ô CAS số 2 và nhập biểu thức bằng bàn phím ảo trên phần → kết quả tự động cập nhật sau mỗi bước nhập.

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 8: Học toán với Geogebra

Câu 4 (trang 60 sgk Tin học lớp 6):

Hãy trả lời các câu hỏi sau khi thực hành trong cửa sổ CAS:

a) Số 14141 có phải là số nguyên tố hay không?

b) Phân tích thành tích các thừa số nguyên tố : 124; 1102; 1000022.

Trả lời:

a) Số 14141 có phải là số nguyên tố hay không?

Nháy chọn biểu tượng GeoGebra ngoài màn hình máy tính để khởi động phần mềm → đặt con trỏ chuột về ô CAS số 1 và nhập hàm sau:

PhanTichNguyenTo(14141)

→ Ấn Enter trên bàn phím để ra kết quả như hình dưới đây.

Số 14141 không phải là số nguyên tố do có 2 ước là 79 và 179.

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 8: Học toán với Geogebra

b) Phân tích ra thừa số nguyên tố: làm tương tự các bước như câu a và quan sát kết quả sẽ như sau:

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 8: Học toán với Geogebra

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 8: Học toán với Geogebra

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 8: Học toán với Geogebra

Câu 5 (trang 60 sgk Tin học lớp 6):

Tính các giá trị sau trong cửa sổ CAS:

a) USCLN(122,144);

b) BSCNN(45,27);

Trả lời:

a) Nháy chọn biểu tượng GeoGebra ngoài màn hình máy tính để khởi động phần mềm → đặt con trỏ chuột về ô CAS số 1 và nhập hàm sau:

USCLN(122,144)

→ Ấn Enter trên bàn phím để ra kết quả như hình dưới đây.

→USCLN(122,144) = 2

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 8: Học toán với Geogebra

b) Đặt con trỏ chuột về ô CAS số 2 và nhập hàm sau:

BSCNN(45,27)

→ Ấn Enter trên bàn phím để ra kết quả như hình dưới đây.

→BSCNN(45,27) = 135

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 8: Học toán với Geogebra

Câu 6 (trang 60 sgk Tin học lớp 6):

Tạo tệp mới, vẽ các hình sau và lưu tệp:

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 8: Học toán với Geogebra

Trả lời:

+ Bước 1: Tạo tệp: Nháy đúp chọn biểu tượng GeoGebra ngoài màn hình máy tính để khởi động phần mềm.

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 8: Học toán với Geogebra

+ Bước 2: di chuyển con trỏ chuột vào biểu tượng đường thẳng và chọn đoạn thẳng như hình:

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 8: Học toán với Geogebra

+ Bước 3: Di chuyển con trỏ chuột vào vùng làm việc và nháy chuột trái để chọn điểm đầu:

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 8: Học toán với Geogebra

+ Bước 4: Giữ chuột vào kéo để tạo đoạn thẳng theo ý muốn và thả chuột để kết thúc đoạn thẳng:

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 8: Học toán với Geogebra

+ Bước 5: Lặp lại bước 2 đến bước 4 cho đến khi vẽ xong các hình đề bài yêu cầu ta được như sau:

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 8: Học toán với Geogebra

+ Bước 6: Lưu tệp:

6.1. Nháy chuột trái vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang như hình và chọn Lưu lại:

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 8: Học toán với Geogebra

6.2. Đặt tên cho file và nháy chọn “Lưu lại” để lưu file.

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 8: Học toán với Geogebra

6.3. Cửa sổ mới hiện lên → bạn chọn vị trí lưu trong máy tính và chọn “Save” để hoàn thành việc lưu file.

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 8: Học toán với Geogebra

Đánh giá bài viết
18 1.632
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tin học lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Xem thêm