Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 20

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng là tài liệu học tập lớp 6 hay và bổ ích được Thư viện VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, nhằm giúp các em hoàn thành các câu hỏi trong sách giáo khoa Tin 6 một cách đầy đủ và chính xác, từ đó đạt kết quả khi thi học kì 1 lớp 6, thi học kì 2 lớp 6.

Câu 1 (trang 142 sgk Tin học lớp 6):

Khi nào ta cần trình bày một phần nội dung văn bản dưới dạng bảng? Hãy nêu một ví dụ cụ thể.

Trả lời:

  • Chúng ta cần trình bày một phần nội dung văn bản dưới dạng bảng khi thông tin, dữ liệu của một nội dung có nhu cầu tính toán, so sánh và sắp xếp.
  • Ví dụ: Thời khóa biểu, bảng điểm, danh sách lớp,…

Câu 2 (trang 142 sgk Tin học lớp 6):

Em hãy khởi động Word để tạo một văn bản mới.

Thực hiện các thao tác cần thiết để tạo bảng và nhập nội dung để có kết quả tương tự như hình dưới đây.

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng

Chèn thêm các hàng và cột, xóa các hàng và các cột cần thiết, thêm nội dung và chỉnh sửa lại bảng để có kết quả tương tự như hình dưới đây.

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng

Trả lời:

  • Nháy đúp vào biểu tượng Microsoft Word để tạo văn bản mới.
  • Tạo bảng với 5 dòng và 6 cột:

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng

  • Nhập các thông tin và định dạng cho bảng:

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng

  • Chèn thêm các hàng và cột, xóa các hàng và các cột cần thiết, thêm nội dung và chỉnh sửa lại bảng:

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng

Câu 3 (trang 143 sgk Tin học lớp 6):

Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả chuột để có độ cao mong muốn. Hãy cho biết lí do.

Trả lời:

Lí do: Vì độ cao của hàng không thể thấp hơn tổng độ cao và độ sâu của kí tự có kích thước lớn nhất trong ô.

Câu 4 (trang 143 sgk Tin học lớp 6):

Khi chọn Table và chọn số cột của bảng để tạo bảng em chỉ có thể tạo bảng với nhiều nhất 8 cột. Tại sao?

Trả lời:

Lí do: Vì khi mục đích của bảng trong lệnh Table đó là để tạo nhanh một bảng với lượng dòng và cột nhỏ (nhỏ hơn hoặc bằng 8), nếu muốn tạo bảng có nhiều cột hơn 8 ta có thể chọn Insert table... nên Word chỉ cho phép tạo bảng với nhiều nhất 8 cột với thao tác tạo bảng như vậy.

Đánh giá bài viết
16 811
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tin học lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Xem thêm