Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 6: Học gõ mười ngón

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 6

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 6: Học gõ mười ngón là tài liệu học tập lớp 6 hay và bổ ích được Thư viện VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, nhằm giúp các em hoàn thành các câu hỏi trong sách giáo khoa Tin 6 một cách đầy đủ và chính xác, từ đó đạt kết quả khi thi học kì 1 lớp 6, thi học kì 2 lớp 6.

Câu 2 (trang 40 sgk Tin học lớp 6):

Hai phím nào dưới đây là các phím có gai?

(A) T, I

(B) G, H

(C) F, J

(D) B, N

Trả lời:

Đáp án C.

Câu 3 (trang 40 sgk Tin học lớp 6):

Ngón tay nào phụ trách phím Spacebar?

(A) Ngón trỏ

(B) Ngón cái

(C) Ngón giữa

(D) Ngón út

Trả lời:

Đáp án B.

Câu 4 (trang 40 sgk Tin học lớp 6):

Điền các từ vị trí,gai, cơ sở vào chỗ chấm (...) cho thích hợp:

Hàng phím ....bao gồm các phím bắt đầu là A,S,D. Các phím F, J trên hàng phím này là hai phím có .... Khi gõ phím em cần đặt các ngón tay đúng .... trên bàn phím.

Trả lời:

(1) cơ sở

(2) gai

(3) vị trí

Câu 5 (trang 41 sgk Tin học lớp 6):

Khi luyện gõ 10 ngón, điều quan trọng nhất cần ghi nhớ là:

(A) Mắt luôn nhìn xuống bàn phím.

(B) Các ngón ta đặt đúng vị trí đã quy định trên bàn phím, gõ phím nhẹ và chính xác.

(C) Cần gõ phím thậ nhanh để tăng tốc độ.

(D) Chỉ cần chú ý đến hai ngón tay trỏ đặt vào hai phím có gai.

Trả lời:

Đáp án B.

Câu 6 (trang 41 sgk Tin học lớp 6):

Ngón tay nào nhấn giữ phím Shift?

(A) Ngón cái

(B) Ngón trỏ

(C) Ngón út

(D) Ngón giữa.

Trả lời:

Đáp án C.

Câu 7 (trang 41 sgk Tin học lớp 6):

Trong khi gõ phím, hàng phím nào được lấy làm cơ sở để xác định vị trí đặt các ngón tay?

(A) Hàng phím trên

(B) Hàng phím dưới

(C) Hàng phím số

(D) Hàng phím cơ sở.

Trả lời:

Đáp án D.

Câu tìm hiểu mở rộng (trang 41 sgk Tin học lớp 6):

Ngoài Rapid Typing còn có nhiều phần mềm khác cũng hướng dẫn gõ bàn phím bằng mười ngón. Em có biết phần mềm nào như vậy không?

Trả lời:

Một số phần mềm luyện gõ mười ngón em biết: TypingMaster Pro, UltraKey, Mario,...

Đánh giá bài viết
43 2.523
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập SGK Tin học 6 Xem thêm