Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 13

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản là tài liệu học tập lớp 6 hay và bổ ích được Thư viện VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, nhằm giúp các em hoàn thành các câu hỏi trong sách giáo khoa Tin 6 một cách đầy đủ và chính xác, từ đó đạt kết quả khi thi học kì 1 lớp 6, thi học kì 2 lớp 6.

Câu 1 (trang 101 sgk Tin học lớp 6):

Hãy liệt kê một số hoạt động hằng ngày có liên quan đến soạn thảo văn bản của em và của các thành viên trong gia đình em.

Trả lời:

Một số hoạt động hằng ngày có liên quan đến soạn thảo văn bản của em và các thành viên trong gia đình em:

  • Làm bài tập về nhà, chép bài giảng của cô giáo dạy trên lớp, soạn văn, ....
  • Mẹ em là giáo viên, thường xuyên soạn giáo án, giấy mời phụ huynh học sinh, báo cáo công việc, ...
  • Bố em là kỹ sư, thường xuyên phải soạn các công văn, báo cáo, kế hoạch công việc, ...

Câu 2 (trang 101 sgk Tin học lớp 6):

Khởi động Word và khám phá cửa sổ của Word.

a) Khởi động Word và quan sát một văn bản trống được hiển thị (với tên ngầm định Ducument1) trong cửa sổ Word.

b) Quan sát tên của các dải lệnh trên cửa sổ. Lần lượt nháy chuột vào tên từng dải lệnh để hiển thị các lệnh trên dải lệnh tương ứng

c) Nhận biết con trỏ soạn thảo dưới dạng một vạch đứng nhấp nháy trong vùng soạn thảo.

d) Quan sát dải lệnh Home. Nhận biết các nhóm lệnh.

Trả lời:

a) Nháy vào biểu tượng Microsoft Word trên màn hình chính để khởi động chương trình, ta được kết quả như sau:

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

b) Các dải lệnh trên cửa sổ: File, Home, Insert, Page Layout, References, Mailings, Review, View.

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

+ Dải lệnh File:

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

+ Dải lệnh Home:

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

+ Dải lệnh Insert:

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

+ Dải lệnh Page Layout:

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

+ Dải lệnh References:

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

+ Dải lệnh Mailings:

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

+ Dải lệnh Review:

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

+ Dải lệnh View:

c) Nhận biết con trỏ soạn thảo:

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

d) Quan sát dải lệnh Home và nhận biết các nhóm lệnh:

+ Dải lệnh Home:

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản
Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

+ Nhóm lệnh Styles:

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản
Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

Câu 3 (trang 101 sgk Tin học lớp 6):

Soạn thảo văn bản, lưu văn bản và kết thúc.

a) Gõ nội dung tùy ý.

b) Mở bảng chọn File và quan sát các lệnh trên đó. Quan sát để thấy các lệnh trên bảng chọn File đều liên quan đến tệp văn bản.

c) Lưu văn bản bằng lệnh Save.

d) Đóng cửa sổ Word để kết thúc.

Trả lời:

a) Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

Giải bài tập SGK Tin học 6 bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

Câu 4 (trang 102 sgk Tin học lớp 6):

Em đang soạn thảo một văn bản đã được lưu trước đó. Em gõ thêm được một số nội dung và bất ngờ nguồn điện bị mất. Khi có điện và mở lại văn bản đó, nội dung em vừa gõ thêm có trong văn bản không? Vì sao?

Trả lời:

Khi có điện và mở lại văn bản, nội dung em vừa thêm sẽ không có trong văn bản đó bởi vì trong khoảng thời gian gõ thêm nội dung, em không thực hiện thao tác lưu văn bản nên khi mất điện văn bản sẽ bị đóng lại, lưu lại trạng thái ở thời điểm lưu gần nhất và nội dung em thêm vào không được lưu lại trong văn bản.

Đánh giá bài viết
12 1.466
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập SGK Tin học 6 Xem thêm