Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 Tuần 23 - Tiết 1

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 Tuần 23 - Tiết 1 hướng dẫn các em học sinh Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 18, 19, 20 - Tiết 1 - Tuần 23 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 2, giúp các em luyện tập, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 18, 19, 20 - Tiết 1 - Tuần 23 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 Tuần 23 - Tiết 1 câu 1

Đọc bài Bác sĩ sói (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 41) rồi thực hiện các yêu cầu sau:

Sắp xếp các nội dung sau theo diễn biến của câu chuyện Bác sĩ sói:

A. Sói mon men đến gần định lựa miếng để đớp sâu vào đùi Ngựa.

B. Sói thấy Ngựa đang ăn cỏ trên đồng cỏ.

C. Ngựa bình tĩnh giả đau để nhờ Sói khám bệnh.

D. Sói đóng giả bác sĩ để lừa Ngựa.

E. Ngựa kịp tung vó, đá cho Sói một cú trời giáng.

Thứ tự sắp xếp: .....................

Dùng kế gian để hại Ngựa nhưng đã bị Ngựa trừng trị như thế nào?

Em đoán xem Sói rút ra bài học gì từ sự việc này?

Trả lời:

a. Sắp xếp các câu sau thoe diễn biến truyện Bác sĩ Sói:

Thứ tự sắp xếp: B – D – C – A – E

b. Sói dùng kế gian để hại Ngựa nhưng Ngựa đã dùng mưu trí và sự bình tĩnh trừng trị lại nó bằng cách tung vó, đá cho một cú trời váng.

c. Sói rút ra được bài học:Không nên sống giả nhân, giả nghĩa. Những kẻ gian ác sẽ bị trừng phạt đích đáng.

Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 Tuần 23 - Tiết 1 câu 2

Điền l hay n vào chỗ trống?

a. ...... e te

b. ....ặp .....òe

c. ......anh chanh

d. .... ối liền

e. ........ òng súng

g. thứ .....ăm

Trả lời:

a. le te

b. lập lòe

c. lanh chanh

d. nối liền

e. nòng súng

g. thứ năm

Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 Tuần 23 - Tiết 1 câu 3

 Tìm từ thích hợp chỉ muông thú điền vào chỗ trống:

- Dữ như ............

- Nhanh như ............

- Khỏe như ............

- Vẽ đường cho ........ chạy.

Trả lời:

- Dữ như cọp (hổ).

- Nhanh như sóc (thỏ).

- Khỏe như voi (trâu).

- Vẽ đường cho hươu chạy.

Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 Tuần 23 - Tiết 1 câu 4

 Đặt câu hỏi cho bộ phận được in nghiêng trong mỗi câu sau. Viết câu hỏi đã đặt vào dòng bên dưới.

a. Chú Mèo tức tối nhìn theo bóng con chuột.

b. Chó nghe rất thính.

c. Sau một buổi cày vất vả, những chú trâu đang đủng đỉnh bước trên dường về làng.

Trả lời:

a. Chú Mèo tức tối nhìn theo bóng con chuột.

- Nhìn theo bóng con chuột chú Mèo cảm thấy như thế nào?

b. Chó nghe rất thính.

- Chó nghe như thế nào?

c. Sau một buổi cày vất vả, những chú trâu đang đủng đỉnh bước trên đường về làng.

- Sau buổi cày vất vả, những chú trâu trông như thế nào bước trên đường về làng?

Trên đây là bài Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 Tuần 23 - Tiết 1. Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 2Tiếng Việt 2.

...............................

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 Tải nhiều

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 Hay chọn lọc

1. Đề cương ôn tập lớp 2 học kì 1 năm 2020 - 2021

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

4. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tin Học

5. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tự nhiên

III. Đề thi học kì 1 lớp 2 VnDoc biên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

3. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh

Đánh giá bài viết
20 6.026
Sắp xếp theo

Cùng em học Tiếng Việt lớp 2

Xem thêm