Giáo án Lịch sử lớp 4 bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

Giáo án Lịch sử lớp 4 bài 22

Giáo án Lịch sử lớp 4 bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong được biên soạn một cách rõ ràng và chi tiết sẽ là giáo án lớp 4 hữu ích cho các giáo viên tham khảo. Mong rằng với mẫu giáo án điện tử Lịch sử lớp 4, giáo viên và các em học sinh sẽ có những tiết học thú vị và hấp dẫn hơn.

Bài: CUỘC KHẨN HOANG Ở ĐÀNG TRONG

I. MỤC TIÊU:

  • Biết sơ lược về quá trình khẩn hoang ở Đàng Trong:
    • Từ thế kỉ XVI các chúa Nguyễn tổ chức khai khẩn đất hoang ở Đàng Trong. Những đoàn người khẩn hoangđã tiến vào vùng đất ven biển Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.
    • Cuộc khẩn hoang đã mở rộng diện tích canh tác ở những vùng hoang hoá, ruộng đất được khai phá, xóm làng được hình thành và phát triển.
  • Dùng lược đồ chỉ ra vùng đất khẩn hoang.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

  • Bản đồ Việt Nam Thế kỉ XVI- XVII.
  • PHT của HS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Ổn định:

Cho HS hát 1 bài.

2. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ bài 21.

- Cuộc xung đột giữa các tập đoàn PK gây ra những hậu quả gì?

- GV nhận xét ghi điểm.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài

- GV giới thiệu, ghi tựa bài lên bảng

b. Giảng bài:

* Hoạt động 1: Làm việc cả lớp:

- GV treo bản đồ VN thế kỉ XVI- XVII lên bảng và giới thiệu.

- GV yêu cầu HS đọc SGK, xác định trên bản đồ địa phận từ sông Gianh đến Quảng Nam và từ Quảng Nam đến Nam bộ ngày nay.

- GV yêu cầu HS chỉ vùng đất Đàng Trong tính đến thế kỉ XVII và vùng đất Đàng Trong từ thế kỉ XVIII.

* Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm:

- GV phát PHT cho HS.

- GV yêu cầu HS dựa vào PHT và bản đồ VN thảo luận nhóm: Trình bày khái quát tình hình nước ta từ sông Gianh đến Quảng Nam và từ Quảng Nam đến ĐB sông cửu Long.

- GV kết luận (như SGV/47)

* Hoạt động 3: Làm việc cá nhân:

- GV đặt câu hỏi:Cuộc sống chung giữa các tộc người ở phía Nam đã đem lại kết quả gì?

- GV cho HS trao đổi để dẫn đến kết luận: Kết quả là xây dựng cuộc sống hòa hợp, xây dựng nền văn hóa chung trên cơ sở vẫn duy trì những sắc thái văn hóa riêng của mỗi tộc người.

4. Củng cố:

- Gọi HS đọc bài học ở trong khung.

- Nêu những chính sách đúng đắn tiến bộ của triều Nguyễn trong việc khẩn hoang ở Đ Trong?

5. Dặn dò:

- Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài: “Thành thị ở thế kỉ XVI- XVII”.

- Nhận xét tiết học.

- Cả lớp hát.

- 1 HS đọc

- HS trả lời câu hỏi.

- HS khác nhận xét.

- Lắng nghe, nhắc lại

- HS theo dõi.

- 2 HS đọc và xác định.

- HS lên bảng chỉ:+ Vùng thứ nhất từ sông Gianh đến Quảng Nam.

+ Vùng tiếp theo từ Quảng Nam đến hết Nam Bộ ngày nay.

- HS các nhóm thảo luận và trình bày trước lớp.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS trao đổi và trả lời.

- Cả lớp nhận xét, bổ sung.

- 3 HS đọc.

- HS khác trả lời câu hỏi.

- HS cả lớp.

Đánh giá bài viết
6 2.775
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Lịch sử 4

Xem thêm