Giáo án Lịch sử lớp 4: Ôn tập học kì 1

Giáo án Lịch sử lớp 4

Giáo án Lịch sử lớp 4: Ôn tập học kì 1 được biên soạn một cách rõ ràng và chi tiết sẽ là giáo án lớp 4 hữu ích cho các giáo viên tham khảo. Mong rằng với mẫu giáo án điện tử Lịch sử lớp 4, giáo viên và các em học sinh sẽ có những tiết học thú vị và hấp dẫn hơn.

Bài: ÔN TẬP HỌC KÌ I

I. MỤC TIÊU

  • Hệ thống lại những sự kiện tiêu biểu về các giai đoạn lịch sử từ buổi đầu dựng nước đến cuối thế kỉ XIII: Nước Văn lang, Âu lạc; hơn một nghìn năm đấu tranh giành độc lập; buổi đầu độc lập; nước Đại Việt thời Lý; Nước Đại Việt thời Trần.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC.

  • Phiếu học tập cá nhân.
  • Các tranh ảnh từ bài 7 đến bài 14

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ

+ Ý chí quyết tâm tiêu diệt quân xâm lược Mông – Nguyên của quân dân nhà Trần được thể hiện như thế nào?

+ Khi giặc Mông – Nguyên vào Thăng Long, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc?

- Gv nhận xét ghi điểm

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: Hôm nay thầy sẽ hướng các em ôn lại các bài lịch sử đã học“Ôn tập học kì I”.

b. Tìm hiểu bài

* Các giai đoạn lịch sử

- Gv phát phiếu học tập cho Hs làm theo yêu cầu.

- HS: Hát.

Bài: “Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên”

- 2 em trả lời

- Hs nhận xét bổ sung

- Nhắc lại tựa bài

- Hs thảo luận nhóm đôi

- Hs trình bày

- Hs nhận xét bổ sung.

- 1 em đọc lại bài hoàn chỉnh

Thời gian

Triều đại

Tên nước

Kinh đô

968 – 980

Nhà Đinh

NhàTiền Lê

Nhà Lý

Nhà Trần

Đại Cồ Việt

Hoa Lư

- Gv nhận xét tuyên dương

* Các sự kiện lịch sử tiêu biểu từ buổi đầu độc lập đến thời nhà Trần.

Thời gian

- Năm 968

- Năm 981

- Năm 1005

- Từ năm 1075 – 1077

- Năm 1226

- Gv nhận xét ghi điểm

* Thi kể truyện lịch sử

- Gv giới thiệu chủ đề thi

Gợi ý:

+ Kể về sự kiện lịch sử: Đó là sự kiện gì? Xảy ra lúc nào? Ở đâu? Diễn biến chính của sự kiện ra sao? Nêu ý nghĩa của sự kiện đó đối với dân tộc ta.

+ Kể về nhân vật lịch sử: tên nhân vật là gì? Nhân vật đó sống ở thời kì nào? Nhân vật đó đóng góp gì cho lịch sử nước nhà?

- Nhận xét tuyên dương.

4. Củng cố:

+ Khi giặc Mông – Nguyên vào Thăng Long, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc?

5. Dặn dò.

- Về nhà ôn bài chuẩn bị kiểm tra học kì I

- Nhận xét tiết học

Tên sự kiện

- Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.

- Kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất.

- Nhà Lý dời đô ra Thăng Long.

- Kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai.

- Nhà Trần thành lập. Kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

- Hs nhận xét bổ sung

- Hs thi kể trong nhóm (nhóm 4)

Đại diện nhóm thi kể trước lớp.

Nhận xét bổ sung

- HS trả lời.

Đánh giá bài viết
1 1.222
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Lịch sử 4

Xem thêm