Giáo án Lịch sử lớp 4 bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (năm 1789)

Giáo án Lịch sử lớp 4 bài 25

Giáo án Lịch sử lớp 4 bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (năm 1789) được biên soạn một cách rõ ràng và chi tiết sẽ là giáo án lớp 4 hữu ích cho các giáo viên tham khảo. Mong rằng với mẫu giáo án điện tử Lịch sử lớp 4, giáo viên và các em học sinh sẽ có những tiết học thú vị và hấp dẫn hơn.

Bài: QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH (NĂM 1789)

I. Mục tiêu:

Dựa vào lược đồ, tường thuật sơ lược về việc Quang Trung đại phá quân Thanh, chú ý các trận tiêu biểu: Ngọc Hồi, Đống Đa.

  • Quân Thanh xâm lược nước ta, chúng chiếm Thăng Long; Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế hiệu là Quang Trung. Kéo quân ra Bắc đánh quân Thanh.
  • Ở Ngọc Hồi, Đống Đa (sáng mùng 5 tết quân ta tấn công đồn Ngọc Hồi, cuộc chiến diễn ra quyết liệt, ta chiếm được đồn Ngọc Hồi. Cũng sáng mùng 5 tết, quân ta đánh mạnh vào đồng Đống Đa, tướng giặc là Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử) quân ta thắng lớn; quân Thanh ở Thăng Long hoảng loạn, bỏ chạy về nước.
  • Nêu công lao của Nguyễn Huệ - Quang Trung: đánh bại quân xâm lượt Thanh, bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

II. Đồ dùng dạy học:

  • Phóng to lược đồ trận Quang Trung đại phá quân Thanh (năm 1789).
  • PHT của HS.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Ổn định:

- Cho HS hát.

2. Kiểm tra bài cũ:

- Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để làm gì?

- Trình bày kết quả của việc nghỉa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long.

- GV nhận xét,ghi điểm.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu, ghi tựa bài lên bảng.

b. Giảng bài:

* GV trình bày nguyên nhân việc Nguyễn Huệ (Quang Trung) tiến ra Bắc đánh quân Thanh.

* Hoạt động 1: Hoạt động nhóm

- GV phát PHT có ghi các mốc thời gian:

+ Ngày 20 tháng chạp năm Mậu Thân (1788)…

+ Đêm mồng 3 tết năm Kỉ Dậu (1789) …

+ Mờ sáng ngày mồng 5 …

- GV cho HS dựa vào SGK để điền các sự kiện chính vào chỗ chấm cho phù hợp với các mốc thời gian trong PHT.

- Yêu cầu HS dựa vào SGK (Kênh chữ và kênh hình) để thuật lại diễn biến sự kiện Quang Trung đại phá quân Thanh.

- GV nhận xét.

* Hoạt động 2: Hoạt động cả lớp

- GV hướng dẫn để HS thấy được quyết tâm đánh giặc và tài nghệ quân sự của Quang Trung trong cuộc đại phá quân Thanh (hành quân bộ từ Nam ra Bắc,tiến quân trong dịp tết; các trận đánh ở Ngọc Hồi, Đống Đa …).

- GV gợi ý:

+ Nhà vua phải hành quân từ đâu để tiến về Thăng Long đánh giặc?

+ Thời điểm nhà vua chọn để đánh giặc là thời điểm nào?Thời điểm đó có lợi gì cho quân ta, có hại gì cho quân địch?

+ Tại trận Ngọc Hồi nhà vua đã cho quân tiến vào đồn giặc bằng cách nào? Làm như vậy có lợi gì cho quân ta?

- GV chốt lại: (SGV/52)

- GV cho HS kể vài mẩu truyện về sự kiện Quang Trung đại phá quân Thanh.

- GV nhận xét và kết luận.

4. Củng cố:

- GV cho vài HS đọc khung bài học.

- Dựa vào lược đồ hãy tường thuật lại trận Ngọc Hồi, Đống Đa.

- Em biết thêm gì về công lao của Nguyễn Huệ- Quang Trung trong việc đại phá quân Thanh?

5. Dặn dò:

- Về nhà xem lại bài, chuẩn bị bài tiết sau: “Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung”.

- Nhận xét tiết học.

- Cả lớp hát

- HS hỏi đáp nhau.

- Cả lớp nhận xét.

- HS lắng nghe, nhắc lại

- HS nhận PHT.

- HS dựa vào SGK để thảo luận và điền vào chỗ chấm.

- HS thuật lại diễn biến trận Quang Trung …

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS trả lời theo gợi ý của GV.

- Cả lớp nhận xét, bổ sung.

- HS thi nhau kể.

- 3 HS đọc.

- HS trả lời câu hỏi.

- HS cả lớp.

Đánh giá bài viết
5 4.047
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Lịch sử 4

Xem thêm